Stop besættelsen af Irak! Lad det irakiske folk bestemme selv!

Stiftelseserklæring/pressemeddelelse fra Komiteen for et Frit Irak (KFI)

Den 13. september 2003 stiftedes i København Komiteen for et Frit Irak (KFI).

Baggrunden for KFI’s stiftelse er, at den FN-stridige aggressionskrig mod Irak, der med Danmark som aktiv deltager indledtes den 20. marts og viste sig at være baseret på den ene løgn efter den anden, har resulteret i en ulovlig, destruktiv og kynisk besættelse af Irak.

KFI’s formål er at støtte det irakiske folks retfærdige kamp for et frit og uafhængigt Irak og lave oplysningsarbejde om besættelsen af Irak og dens konsekvenser for den irakiske befolkning.

Bagdads fald den 9. april blev af alle krigs- og besættelsestilhængerne kaldt “befrielsen af Irak”, men tiden og ikke mindst den omsiggribende såvel civile som væbnede irakiske modstandskamp, der næsten hver dag koster amerikanske soldater livet, har vist, at det store flertal af irakere ikke ser nogen befrielse af Irak, men derimod en regulær besættelse, hvor irakerne selv er de store tabere.

I dagens Irak er det nemlig supermagten USA, som alene og helt uden om det irakiske folk dikterer tingenes gang. F.eks. er den totale privatisering af Irak allerede i fulde omdrejninger, og amerikanske, britiske og danske firmaer profiterer i form af milliardordrer på alskens ting på krigens død og ødelæggelser. Alt imens dette store udsalg af Irak foregår, mangler irakerne helt basale menneskelige fornødenheder som rent drikkevand, mad, elektricitet, arbejde, sikkerhed og social tryghed i almindelighed. Alt imens amerikanerne “genopbygger” og sluger Iraks olie, så arresteres og nedskydes hver dag irakere, der enten blot kommer i vejen for besættelsestroppernes kugler ved kontrolposter o.l. eller mistænkes for at samarbejde med modstandsbevægelsen.

Det er disse umenneskelige og groteske tilstande, som har gjort, at modstanden mod besættelsen vinder stadig større opbakning i den irakiske befolkning. Modstandskæmperne, som omfatter langt flere irakere end blot dem, som massemedierne beskriver som “rester af Saddams styre”, svømmer som fisk i vandet.

Fra sin stiftelse erklærer KFI derfor sin fulde støtte til den irakiske modstandskamp mod den angloamerikanske og danske besættelse af Irak, en modstandskamp, der er helt legitim ifølge “Geneve-konventionen om terrorisme” og antager de forskelligste former, fra demonstrationer, sit-ins og civil ulydighed til væbnet modstand.

Men KFI understreger samtidig også, at dens støtte til den irakiske modstandskamp ikke er en støtte, der har til formål at bringe det tidligere irakiske styre tilbage til magten, men derimod en støtte til et demokratisk, verdsligt og uafhængigt Irak fri for udenlandsk indblanding.

Derfor udtaler KFI også sin modstand mod det såkaldte irakiske regeringsråd, som den 13. juli blev udpeget og indsat af USA. Rådet, der hovedsageligt består af eksilirakere med langvarige og velkendte forbindelser til USA, har ét hovedformål: at sikre USA’s politiske, økonomiske og militære interesser i Irak, interesser, som er svært forenelige med det irakiske folks forhåbninger om en ny og bedre fremtid med fred og social fremgang.

Det irakiske folk er et stolt folk, som også tidligere i historien har levet under besættelse og har rejst sig mod denne. Storbritanniens besættelse af Irak under Den Første Verdenskrig resulterede allerede i 1920 i en kæmpe opstand mod briterne, den såkaldte al-Thawra al-Iraqiya al-Kubra (Den Store Irakiske Revolution). I 1932 måtte Storbritannien så indrømme Irak formel selvstændighed, men briterne bevarede gennem skiftende probritiske regeringer den reelle magt i Irak. Derfor formindskedes modstanden mod Storbritannien ikke, men voksede tværtimod for at kulminere den 14. juli 1958, hvor general Abdul Karim Qasim, støttet af Iraks antibritiske og nationale kræfter, erobrede magten og smed briterne ud af Irak.

Dengang ville det irakiske folk ikke leve under besættelse og udenlandsk diktat og udplyndring, og det vil irakerne heller ikke i dag. Endvidere har det irakiske folk af historien lært, at besættere ikke forlader det olierige Irak frivilligt.

Besættelsesmagterne taler meget om “irakernes nyvundne frihed” efter Saddam Hussein-styrets fald. Men der kan aldrig være nogen ægte frihed for irakerne, så længe der findes fremmede tropper i Irak, der med militær magt bestemmer, i hvilken retning Irak skal gå.

Derfor er KFI også imod, at FN sender lyseblå besættelsestropper til Irak. I øvrigt er FN i forvejen dybt miskrediteret i langt de fleste irakeres øjne, idet FN i over 12 år, fra 1991 til 2003, opretholdt økonomiske sanktioner mod Irak, der kostede hen ved to mio. irakere livet.

KFI mener, at irakerne skal bestemme selv i deres eget land og kræver således, at den amerikansk ledede besættelsesmagt trækker sig ud af Irak omgående. Det irakiske folk kan sagtens selv finde ud af, hvordan deres land skal se ud og udvikle sig. Det er simpelthen deres demokratiske ret.

I dagene omkring den 27. september vil der i 40 lande, herunder også i Danmark, være demonstrationer mod den fortsatte besættelse af Irak, og KFI opfordrer alle til at deltage i demonstrationerne her i landet, der foregår i København og Århus den 27. september kl. 12.

Alle udenlandske tropper ud af Irak – Nej til FN-styrke!
Træk de danske soldater hjem øjeblikkeligt!
Støt den legitime, irakiske modstandskamp!
Lad irakerne bestemme selv i deres eget land!

København, den 13. september 2003

Information om KFI:

Hjemmeside: http://www.kfi.fcpages.com/
E-mail: fritirak@yahoo.dk

Netavisen 30. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne