Landets gymnasieelever siger stop!

De største amtslige besparelser i mange år bliver nu besvaret af vedholdende elevprotester. I dag marcherer minimum 1000 elever mod Københavns Amtsgård, og i hele landet er der elevprotester. Roskilde og Frederiksborg amter laver besættelser i protest imod besparelserne. En del folkeskoler i Rødovre Kommune har valgt at støtte op om gymnasieelevernes protester!

Den 10. september aktionerede gymnasieeleverne landet over. Budskabet var klart: En god og gratis uddannelse, et loft på klassekvotienten på max 28 og ingen brugerbetaling. Men politikerne i blandt andet Københavns Amt valgte at trodse de omkring 40.000 protesterende elever. I stedet for at reducere besparelserne lancerede politikerne et nyt forringelsesforslag – sparekniven svinges nu også i København over klassernes størrelse, hvor politikerne forstiller sig at proppe flere elever ind i de allerede overfyldte klasselokaler.

Som konsekvens af besparelserne har gymnasieeleverne i hele København valgt at fortsætte aktionerne. Torsdag og fredag strejkede elever, skoler blev besat og forskellige happenings løb af stablen. I dag fortsætter aktionerne: I København vil der være aktioner, strejker og besættelser hele ugen igennem, og også i resten af landet er der aktioner,
demonstrationer og strejker.

De forringelser, vi gymnasieelever tidligere har oplevet, var tydeligvis kun starten på dette års nedskæringsvanvid: Over hele landet vokser klasserne og brugerbetalingen stiger, og her i København afskaffes studieturene også. Forringelserne umuliggør simpelthen regeringens ønske om en øget faglighed og udviklingen af ordentlige gymnasier med et internationalt perspektiv, udtaler formand for DGS-Storkøbenhavn, Tue Jakobsen.

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning støtter op om elevernes protester, og påpeger, at amternes, herunder Frederiksborg Amts, økonomiske råderum er begrænsede som konsekvens af amtsaftalerne 2004.
– Amtsaftalernes konsekvenser er uacceptable, og eleverne kræver derfor, at folketing og regering erkender ansvaret for gymnasierne: Ansvaret for en økonomisk prioritering af gymnasierne, et loft på klassekvotienten og et brugerbetalingsstop ligger utvetydigt på Christiansborg!, udtaler DGS-formand Nanna Westerby.

Hele landet over er elever og lærere oprørte, og på eksempelvis Rødovre Gymnasium valgte lærerne i fredags at nedlægge arbejdet. Nanna Westerby bakker helt op, og forstår lærere og elevers reaktion til fulde:
-Gymnasierne har været udsat for nedskæringer de sidste mange år, og nu er smertegrænsen nået. Gymnasieeleverne vil ikke være med længere – derfor ser man så store elevprotester over hele landet!, siger hun.

Eleverne frygter især, at det vil ramme dem, som har det hårdt i gymnasiet. Både når det gælder brugerbetaling og klassekvotienter, er besparelserne med til at skabe en social skævvridning:
– Eleverne, erhvervslivet, politikerne og samfundet som helhed har en interesse i et godt og gratis uddannelsessystem. En prioritering af gymnasierne, et loft på klassekvotienterne og et brugerbetalingsstop er ikke en ligegyldig udgift, men en investering! Regeringen og folketinget bør foretage investeringen og sikre ordentlige forhold for de danske ymnasieelever, og dermed sikre et fremtidsrettet uddannelsessystem, afslutter Thor Möger Pedersen, DGS-Frederiksborg.

Se mere på DGS’ hjemmeside
Se også
Brev til politikerne:
Vedtaget af eleverne på amtsgymnasiet i Roskilde

Københavns Kommune hæver klassekvotienten
Pressemeddelelse DGS

Netavisen 30. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne