De kommunale budgetter- borgerskabets utilslørede klassepolitik

Kommunistisk Politik 19, 2003

Fogh uønsket i Århus
Foto: Frank B. Schmidt
Klik og forstør

Anders Fogh blev mødt med protester
mod hans krigs- og nedskæringspolitik flere steder
under sit Århus-besøg 22. september

De gode græd og de onde lo –

Denne strofe af Grundtvig handler om en historisk periode i Danmark, hvor despotiet og armoden rådede og hørte til dagens orden.
Men en lignende sang kunne skrives i disse tider, men nu er det ikke middelalderens høvdinge, der er despoterne, og løsningen er ikke en enevældig konge og krigsherre.
I dag er det borgerskabets despoti der råder. Løsningen er arbejderklassen i alliance med den brede befolkning, som må udvikle omfattende protester og bevidstheden om, at endemålet kun kan være et socialistisk Danmark.

Rendyrket borgerlig klassepolitik:

Det er hvad der ligger i de kommunale budgetter der i disse uger bliver vedtaget overalt i landet.

Århus er en af de byer, hvor Venstre overtog borgmesterposten ved sidste kommunalvalg. De nye budgetter i Århus er typiske for nedskæringerne i alle de større byer i landet.

For det første er der tale om et klart klassebudget der ensidigt er til fordel for borgerskabet. Siden 1997 har erhvervslivet i Århus fået aftrappet skatten på erhvervsejendom fra 9 promille til 5,25 promille i år. Over de næste år var det meningen, at denne såkaldte dækningsafgift skulle være aftrappet til nul kr. Men denne aftrapning
er i år blevet fastfrosset. Dansk Industri i Århus Amt kritiserer fastfrysningen, da de jo har indgået en aftale med de borgerlige i byrådet om total afvikling. Men fastfrysningen af skatten var en forudsætning for at Socialdemokratiet og SF ville gå med til nedskæringerne.

For dem er logikken klar.
Erhvervslivet får ikke så meget i socialhjælp som lovet. Til gengæld skal den brede befolkning betale med store nedskæringer, med massefyringer og mere forarmelse. Borgmesteren beklager at erhvervsskatten ikke kan sænkes så meget som lovet.

Til gengæld indeholder forliget så massive tilførsler til erhvervslivet i form af udbud af en række kommunale opgaver, udtaler hun. Så klassekarakteren af nedskæringerne er klar.

Fagforeninger og budgetter

Den typiske reaktion fra fagforeningerne og forbundene er ensidigt at fokusere kritikken omkring den borgerlige regerings skattestop. Vælgerne får i samme åndedrag en parlamentarisk formaning:
– I kunne jo bare have stemt anderledes til valgene, hedder det.

Fra demonstration i Århus den 18. september mod budgetforliget:
Drop besparelserne
Foto: Frank B. Schmidt
Klik og forstør

Det er naturligvis rigtigt at regeringens skattestop og aftrapningen af bloktilskudet samt diverse nye sociallove der overfører udgifter fra stat til kommunerne indebærer meget store merudgifter for kommunerne. Men det ser ud til at de fleste forbunds- og fagforeningsledelser dækker sig ind under argumentet med skattestoppet for at dække over, at de intet gør i praksis for at modgå den fortsatte afvikling af de sociale goder, som arbejderklassen har tilkæmpet sig.

Dog er der enkelte fagforeninger rundt omkring i landet der forsøger at pippe lidt i protest. Således er det positivt, at der i Århus har været arrangeret faglig demonstration mod de kommunale nedskæringer, med husstandsomdeling af en avis der på en god måde gør rede for nedskæringernes konsekvenser, og med en retning for at lade erhvervslivet betale underskuddet på budgetterne.

I de kommuner, hvor Venstre har borgmesterposten, har Socialdemokratiet og SF spillet en særlig led og undergravende rolle. For eksempel har socialdemokraterne i Randers stemt for de omfattende nedskæringer, og i Århus har de socialdemokratiske byrådsmedlemmer i samarbejde med SFs repræsentanter simpelthen udarbejdet et detaljeret sparekatalog som Venstre så har kunnet få flertal for.

På denne baggrund virker det noget hult, eller ligefrem hyklerisk når de samme partier, som dominerer LO Randers og LO Århus, kritiserer nedskæringerne på det kraftigste.

Det er fagforeningernes ansvar at mobilisere den brede del af befolkningentil omfattende protester mod de sociale nedskæringer, uanset hvem eller hvordan de gennemføre disse. Det kræver nok at man skrotter de parlamentariske illusioner og bryder med socialdemokratiets ledende folk og levebrødspolitikerne.

Fagforeningerne må nu mere konsekvent til at handle i arbejderklassens interesser. Endnu kan de faglige tillidsfolk og deres fagforeninger nå at mobilisere til omfattende protester, for at få fjernet de asociale nedskæringsbudgetter.
Men at de gør det, er nu nok ønsketænkning.

Se også:
Nej til nedskæringer i Århus Kommune
Protesterne må fortsættes til besparelserne er fjernet helt

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne i Østjylland

Netavisen 25. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne