Amager Strandpark

Projekt Kapitalens København

Kommunistisk Politik 19, 2003

Ørestad, motorveje, IC 3-linier, Metroer, Øresundsbro, Biotekcentrum, strandpark: Amager er sandt for dyden kommet i skudlinjen, når det gælder forandring.
Forandringer skal ses som et led i forhold til statens, amternes og kommunernes bestræbelser på at opbygge en EU-region, der har til formål at skabe et mondænt miljø for erhvervsspidser, forretningsrejsende m.m.
Planerne tager ikke udgangspunkt i københavnernes behov, hvorfor deres protester og indsigelser også dårligt bliver hørt.
Kommunistisk Politik tager i denne artikel fat om eet projekt: Amager Strandpark.

Amager var for år tilbage et stort potentiale for mindst 500.000 københavnere: Amager fælled, Kongelunden og Amager strand er enkelte eksempler på rekreative områder på hovedstadsøen. Mange københavnere kendte imidlertid kun øen i forbindelse med visitter i Kastrup Lufthavn, for en farlig sojakagefabrik samt for dets losseplads, hvilket gjorde, at øen fik sit “kælenavn”: Lorteøen.

Det var et lille mindretal af københavnere på sjællandssiden, der forvildede sig over broerne for at udnytte naturressourcerne, seværdighederne eller de dejlige miljøer omkring Amagerbro, Islands Brygge, Christianshavn og Christiania, for blot at nævne nogle.

København og dets omegnskommuner gjorde intet for at gøre opmærksom på fristederne, der ligger så tæt på så mange mennesker. I stedet gennemførtes for tyve år siden en motorvejslinje fra Hvidovre kommune tværs gennem Amager fælled for at slutte i city til stor gene for københavnerne, men til fordel for bilindustrien.

Sådan er det gået slag i slag siden: Øresundsbro, bygning af centrum for bioteknologien, Ørestaden med boliger, der ikke er til at betale for almindelige arbejdere, endsige deres børn. Christiania, som ellers er et populært fristed og åndehul for mange københavnere, planlægges omvendt nedlagt. Området med de omkransende volde vil være et lukrativt bytte for boligspekulanter med udsigt til månedlige huslejer på op mod 20.000 kr.

Det gængse for udviklingen er, at beboerne på Amager, i den grad de er blevet hørt, ikke er taget alvorligt. Resten af københavnerne er slet ikke blevet hørt.

Nu er regionen ved at gentage nummeret omkring Amager Strandpark, blandt nogle kaldet for Rivieraen.

Projekt Amager Strandpark

Amager strand ligger max. tyve minutters cykeltur fra Københavns Rådhusplads, og ca. tyve minutters metrokørsel kombineret med gang fra Kgs. Nytorv. Stranden udgøres af græsplæner, klitter og sandstrand. Der er opført toiletter, omklædningsfaciliteter og kiosker med jævne mellemrum. På den sydligste del af stranden ligger badeanstalten Helgoland med sin lange badebro, hvilket muliggør, at man kan komme på dybere vand uden at trave hundrede meter gennem lavvande. Netop lavvandet er en af strandens nuværende største gener.

Den skal ifølge anlægsplanerne omdannes til en strandpark fra og med Helgoland til og med Kastrup fort, som kommer til at koste 200 mio. kr., hvor interessentselskabet bag forventer, at 30-40.000 gæster vil trækkes til på varme sommerdage. Byggeriet forventes påbegyndt i foråret 2004 og færdigt året efter. Forinden gennemføres en offentlig høring fra 11.november ’03 til 20.januar ’04.

Strandparken vil bestå af en 2 meter dyb lagune, der omkranses af en 150 til 400 meter bred tange i form af en kunstig ø af ca. to kilometers længde, hvorpå der blandt andet skal anlægges parkeringspladser. Hertil kommer, at projektet planlægger opførelsen af 500 boliger i fire etagers højde beliggende på nuværende fredede arealer, som der søges dispensation for at omgå.

Interessenterne består af Københavns kommune, Københavns amt, Frederiksberg kommune og staten. De leverer henholdsvis 150, 36, 7 og 4½ million kr. til projektet. Tårnby kommune har frasagt sig deltagelse i projektet af lokalpatriotiske årsager.

Uafhængigt af projektet vil der i nærområdet blive opført store parkeringsfaciliteter og dyre luksusboliger i form af ejerlejligheder, ligesom trafikken på strandvejen forudsættes at stige drastisk, både hvad angår fart og biler. Desuden planlægges den allerede vedtagne metrolinje fra Lergravsparken til Lufthavnen at blive ført over jorden i stedet for under, hvilket vil skære området over i to dele til stor gene for lokal færdsel og trivsel.

Beboerprotester

Projektet har avlet lokal modstand, hvorfor Foreningen til beskyttelse af Amager Strand er stiftet. Foreningen har netop over for Københavns kommune protesteret over en række forhold.

De trafikale forhold vil blive kaotiske, fordi politikerne baserer projektet på, at badegæsterne vil benytte privatbilen på trods af de mange offentlige transportmidler klods op af stranden. Den kunstige ø, der udgør den væsentligste omkostning i projektet, inddæmmer en lagune, der ville være oplagt at benytte til soppebassin for børnefamilierne, men i stedet bliver den to meter dyb for at undgå et for rigt fugleliv, der vil være til gene for Kastrup Lufthavn. Amager strand i dag er netop en meget børnevenlig strand. Lagunen betegnes som en dødsfælde. Desuden frygter man, at projektet blot vil blive et nyt “fluepapir” a la Bellevue.

Hvis hensigten var at åbne Amager til fælles glæde for alle Storkøbenhavns beboere, ligesom “amagerkanerne” kan benytte resten af storbyens faciliteter, så var det jo ædelt nok, men resten af storbyen bliver jo slet ikke spurgt. De bliver heller ikke spurgt, om de 200 millioner kroner kunne bruges bedre. Hensynet til nørrebroernes årtiers gamle ønske om en svømmehal ligger et meget lille sted, og det understreger med al ønskelig tydelighed, at politikernes hykleri ingen grænser kender, når de udgiver projektet for at imødekomme københavnernes behov.

Projektet er et nyt kommunalt prestigebyggeri, som i sammenhæng med resten af EU-regionsplanerne for området skal gøres attraktivt for de velstillede erhvervsspidser.

Der er andre bedre og billigere løsninger

Køge Bugt-stranden er også en lukrativ strand. Bellevue har sit eget populære præg blandt den yngre generation. Med offentlige transportmidler tager det faktisk blot en time og tyve minutter at komme fra Københavns Hovedbanegård til Tisvildeleje, Gilleleje – og langt mindre i bil.

En del af formålet med projektet skal måske netop søges i at friholde nordkystens badestrande for de rige sommerhusejere i det måske dyreste område i Danmark?
På trods af det nye havnebassin ved Islands Brygge har københavnerne fortsat brug for bademuligheder, så Amager Strand er et oplagt alternativ for storbyens beboere.

Amager Strand kan for relativt få penge udbygges og forbedres til glæde for alle københavnerne, specielt med hensyntagen for de fattige uden egen bil. Stranden kunne renoveres med opsætning af nogle flere og bedre offentlige toiletfaciliteter, grillpladser (hvilket stranden flittigt bliver benyttet af, men til skade for græsset). Soppebassiner til børnene kunne fastholdes, mens andre områder kunne udgraves til glæde for de unge og voksne badelystne osv.

Der eksisterer løsninger, der kommer det store flertal af københavnere til gode i respekt og samklang med “amagerkanernes” lokale forhold og trivsel.
Politikerne burde bruge energien og økonomien til at stoppe deres vanvittige nedskæringsfelttog over for børn, unge og ældre i kommunerne – blandt andet på bekostning af deres prestigeprojekter.

Netavisen 26. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne