Skrot det nye nedskæringsbudget for Odense

Arbejderpartiet Kommunisterne:

Udtalelse fra APK – Odense
16.september 2004

Odense Kommunes budget 2004 er fastlagt før førstebehandlingen. En ny, kommunal finanslov, der tydeligt afspejler, hvordan staten/regeringen sædvanen tro vred armen om på kommunerne i forårets forhandlinger: Indgåelsen af endnu en kommunal og amtslig håndfæstning, der binder kommunerne og amterne til fortsatte nedskæringer, og som Odense Kommune efterlever til fulde. Der skæres helt ind til benet. Ikke mindst børnepasningen, folkeskolerne og ældreplejen for skud.

UnderOdense er udset til at skulle betale prisen, hvorimod de rige er fredet, og erhvervslivet får nye tilskud. Med fuld hammer rammes de svagest stillede børn og unge, der har særlige behov for støtte. Muligheden for at få tildelt støttepædagog forringes, antallet socialpædagogiske fripladser barberes, sagsbehandlere afskediges, midlerne til ansættelse af to-kulturelle medarbejdere bortfalder m.m.

Sfo’ernes (skolefritidsordningernes) åbningstid sættes ned og normeringerne forringes – med mindre voksentid pr. barn. Samtidig jages de mindste børn ud af vuggestuerne og over i børnehaverne, hvor der er lavere normering og mindre tid til den enkelte. Aldersgrænsen for børnehavebørn på i dag 2,9 år gøres fleksibel. Uanset om børnene reelt er modne til det eller ej, så skal de tidligere i børnehave. Formålet lykkes formentlig, da taksten for en børnehaveplads er lavere end en vuggestueplads.

Samtidig forringes skolelærernes arbejdsforhold drastisk. Med forringet undervisning, mindre tid til sociale arrangementer, forældrearbejde, elevsamtaler og skolevejledning m.m. til følge. Den seneste arbejdstidsaftale imellem skolelærerne og Kommunernes Landsforening skal udnyttes til fulde til at øge lærernes undervisningstid. På bekostning af lærernes øvrige arbejdsopgaver. Til stor skade også for eleverne. Ikke mindst de svagest stillede elever.

Samtidig reduceres timetildelingen til de enkelte skoler – resultatet: færre undervisningstimer, færre deletimer, færre tolærerordninger samt mindre tid til elevsamtaler og lejrskoleophold. Mulighederne for uddannelse og efteruddannelse af ikke uddannede unge begrænses – mens tiskuddet til de socialt svagest stillede og tosprogede børn forringes, så skolemaden bliver dyrere. Tandplejen forringes- og sådan kunne man blive ved.

Udover børn- og ungeområdet rammes også ældre- og handicapområdet af nedskæringskniven. Ikke mindst forringes hjemmehjælpen for de ældre, som udelukkende modtager hjælp til praktisk bistand (rengøring), færre tildeles overhovedet hjælp, mens støtten til individuel transport for handicappede skrottes med meget mere.

Uanset om budgettet måske pyntes lidt ved at fjerne enkelte af de groveste nedskæringsforslag, så er der tale om endnu et kulsort nedskæringsbudget. Det er langt fra første gang, odenseanerne udsættes for et sandt bombardement af nedskæringer fra det socialdemokratisk ledede byråd sammen med SF og de borgerlige partier.

Budgettet, der især rammer de svagest stillede odenseanere hårdt, bør skrottes. I stedet må plejen og omsorgen for børn, unge, ældre, handicappede m.fl. sættes i højsædet.

En protestbevægelse mod det nye reaktionære budgetforlig er samtidig en protest mod den siddende højreregering, der har ført Danmark ud i en ulovlig krig mod og besættelse af Irak og stået i spidsen for et sandt amokløb mod resterne af danske velfærd. En regering, som væltet byrderne ud over den danske befolkning i sin helhed. Som byrådsflertalet i Odense “loyalt” føjer ved totalt at indordne sig under den kommunale håndfæstning mellem staten/regeringen og Kommunernes Landforening.

Det er på høje tid at sige stop. Både for højreregeringens hærgen og for det nyeste budgetforslag for Odense Kommune.

APK – Arbejderpartiet Kommunisterne – Odense

Se også
Strejker og demonstration imod nyt nedskæringsbudget i Odense
Netavisen 18.09.03

Netavisen 18. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne