Amnesty International: Skarp kritik af besættelsesmagten Israel

Israel må stoppe de diskriminerende restriktioner af palæstinensernes bevægelsesfrihed i De besatte Områder. Den palæstinensiske økonomi bliver ødelagt, hvilket medfører udbredt fattigdom, arbejdsløshed og tiltagende sundhedsproblemer, siger Amnesty International i en ny rapport.

Lukning, blokader, kontrolposter, udgangsforbud og spærreild er nogle af de restriktioner, som rammer palæstinenserne og gør selv korte ture mellem byer og landsbyer besværlige, farlige og ofte umulige. 3,5 million palæstinensere befinder sig under en form for indespærring.

I Amnestys rapport undersøges virkningen af disse restriktioner. Restriktionerne har ofte forhindret palæstinenserne i at komme til deres arbejdspladser eller distribuere deres produkter. Virksomheder og landbrug har måttet lukke på grund af dramatisk forhøjede transportudgifter og store tab på eksportmarkedet. Arbejdsløsheden er steget til over 50 procent, og mere end halvdelen af befolkningen lever nu under fattigdomsgrænsen præget af underernæring og andre følgesygdomme.

”De fleste palæstinensere i De besatte Områder er til en vis grad afhængige af velgørenhed, hvad angår mad og andre basale fornødenheder. Men tilstedeværelsen af velgørenhed og humanitær hjælp fratager ikke Israel forpligtelsen til at sikre palæstinensernes ret til arbejde, så de kan brødføde sig selv og deres familier med værdighed,” fastslår Amnesty International.

Israel har ret til at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte sine borgere mod væbnede palæstinensiske grupper, herunder begrænse adgangen til israelsk territorium. Men Israel har ikke ret til at udsætte den palæstinensiske befolkning for vilkårlig, diskriminerende eller kollektiv afstraffelse.
Som besættelsesmagt er Israel forpligtet ifølge international lov til at sikre bevægelsesfrihed, en passende levestandard og i det hele taget et så normalt liv som muligt for befolkningen i De besatte Områder.

”Hundredtusinder af palæstinensere skal ikke betale prisen for forbrydelser begået af få enkeltpersoner. Alle former for restriktioner af palæstinensernes bevægelsesfrihed bør kun pålægges i forbindelse med en specifik sikkerhedstrussel. Den må under ingen omstændigheder være diskriminerende, men skal derimod være rimelig i omfang og varighed,” siger Amnesty International.

De sidste par måneders byggeri af en mur på Vestbredden har resulteret i yderligere restriktioner på palæstinensernes bevægelsesfrihed, og tusinder af mennesker forhindres i at dyrke deres jord og bruge deres vandingssystemer. Israel argumenterer med, at muren bygges for at forhindre palæstinenserne i at angribe israelsk jord. Alligevel løber muren hovedsageligt indenfor Vestbredden og ikke på den oprindelige grænse mellem Israel og Vestbredden fra før 1967. Dette sker for at isolere de lokale palæstinensiske samfund fra de nærliggende israelske bosættelser, som er blevet etableret i strid med den internationale lovgivning.

Amnesty opfordrer Israel til at stoppe al opførelse en mur eller andre former for permanente byggerier i De besatte Områder, der vil medføre begrænsninger i bevægelsesfriheden eller vilkårlig ødelæggelse af palæstinensernes ejendom.

Menneskerettighedsorganisationen beder ligeledes Israel om at stoppe den fortsatte etablering af bosættelser og straks begynde en tilbageflytning af de israelske bosættere fra Vestbredden og Gazastriben.

Amnesty International gentager sin opfordring til de væbnede palæstinensiske grupper om øjeblikkeligt at stoppe deres politik med målrettede drab på civile israelere, hvad enten de befinder sig i Israel eller i De besatte Områder: ”De palæstinensiske myndigheder bør tage de nødvendige forholdsregler til at undgå angreb fra de væbnede palæstinensiske gruppers side. I de tilfælde, hvor sådanne angreb har fundet sted, må de ansvarlige stilles for retten,” siger Amnesty International.

Amnesty International opfordrer ligeledes de israelske myndigheder til at stoppe drabene på civile.

Netavisen 9. september 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne