Fælles kamp er nødvendig

Randers den 5. september 2003

Fælles kamp er nødvendig for at få besparelserne af bordet. Og en udvidelse af protesterne er nødvendig.
Fællesmøderne mellem dels formændene for skolebestyrelserne og dels lærernes tillidsfolk på de 12 skoler og de fælles udtalelser er positive skridt for samling.
Nu må alle berørte inddrages i protesterne og demonstrationerne.

Fælles aktionsledelse

En fælles aktionsledelse må være det naturligste næste skridt. En aktionsledelse sammensat af forældre på skolerne og på dagsinstitutionerne, af brugere af ældrecentrene og af lærere og pædagoger samt af skolebørnene vil være en væsentlig styrkelse af kampen for af få besparelserne af bordet.

Kun at kæmpe for sin egen skole eller børnehave dur ikke. Derfor er det vigtigt at der bliver opbygget en solidaritet mellem de forskellige berørte områder.
Også fagforeningerne og de faglige tillidsfolk må overtales til at støtte protesterne.

Besparelserne er foreslået af Venstre og Randers-Listen. Men også socialdemokraterne accepterer endnu engang drastiske hug i den almindelige Randersborgers velfærd.
LO Randers har tilsyneladende heller ikke tænkt sig at gå aktivt ind i kampen for Randers´ befolknings velfærd. At kræve skatten sat op og en langsigtet plan for besparelserne i Randers er som at tisse i bukserne i streng frost en blæsende vinternat.

Lad de rige betale

Hvorfor skal der egentlig spares? Har vi da ikke betalt stadig større skatter og afgifter gennem en årrække? Og har vi da ikke arbejdet stadig mere og stadig hurtigere gennem en årrække? Og hvor bliver disse mange milliarder af?
Pengene bliver brugt til socialhjælp til de helt rige, til finansieringen af Danmarks krigseventyr i Irak og Afghanistan og til øget kontrol med befolkningen.

Nedskæringerne er en konsekvens af en bevidst politik fra skiftende regeringer for at læsse byrderne over på arbejderbefolkningen og hele den brede del af den almindelige danske befolkning. Samtidig jubler kuponklipperne og de ledelserne i de store firmaer. Regeringerne har bevidst pålagt kommunerne stadig større udgifter. Og Venstreborgmesteren holder som bekendt hånden over de rige.
Samtidig har Danmark ved medlemskabet af EU forpligtet sig til at afmontere det vi normalt betragter som velfærdsgoder.

Fjern socialhjælpen til de rige

Hvis byrådet mangler penge, må pengene tages ved erhvervslivet og de højtbetalte ledere i kommunens forvaltninger. Grundskatterne, det såkaldte dækningsbidrag, kan sættes væsentligt op og der må kræves betaling for at kommunen bygger veje og andet til fabrikkerne. Byens handlende må betale for brug af fortove og stræder som forlængede butikker og udskænkningssteder.

Fjern besparelserne helt
Tag pengene fra de rige
Bevar alle skolerne
Ingen besparelser og fyringer på børnehaver og vuggestuer
Fingrene væk fra ældrecentrene

Arbejderpartiet Kommunisterne
APK Østjylland

Mail: apkaarhus@tdcadsl.dk

Kontaktpersoner:
Bruno; 86422898
Kaj Rudi; 21745094


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne