Odense: nedskæringer over hele linien

Budget 2004 er ved at være på plads – med nye nedskæringer, der rammer børn og ældre hårdt, men ingen områder går hus forbi. Over hele linien forringes den offentlige service

Der er intet nyt under solen. Som sædvanlig vil odenseanere snart blive forelagt Odense Kommunes budget for 2004. De ansvarlige byrådspolitikere fra S og SF og ud på højrefløjen har valgt og vraget i det tekniske budgetforslag, som de kommunale embedsmænd har udarbejdet.

De groveste nedskæringsforslag, der er fremsat i det tekniske forslag er som ventet barberet væk i et lønligt håb om at undgå uro på bagsmækken: protester og strejker fra børnene og deres forældre, fra pædagogerne, skolelærerne, hjemmehjælperne, de ældre mv.

Nye gaver til Odense fra
borgmester Anker Boye

Det lokale dagblad Fyens Stiftstidende forsøger at berolige læserne med, at budgetforslagene (spareplanerne) fra børn- og ungeområdet, fra ældre- og handicapområdet, fra kultur- og socialområdet og fra miljø- og teknikområdet slet ikke er så slemme som oprindeligt frygtet.

Der er nu intet at råbe hurra for. Ikke mindst børnene og de ældre rammes hårdt. “Effektiviseringer” af hjemmehjælpen, så arbejdstempoet skrue yderligere i vejret med øget sygefravær, med mindre tid til kontakt med kollegaerne, mindre tid til uddannelse og risiko for at ændringer i de ældres helbred ikke opdages i tide mm. Servicen i plejeboligerne beskæres ligesom aktivitets- og træningsområdet, al støtte til individuelle transportmidler fjernes (hvilket rammer folk med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne).

Oveni kommer forringelser af den praktiske bistand (hjælp til rengøring). Det antal gange, der gøres rent hos ældre, der alene modtager hjemmehjælp til praktisk bistand nedsætte fra 26 til 23 gange om året. Samtidig skæres hjemmehjælpernes tid til at gøre rent kraftigt ned, og færre ældre vil fremover blive tildelt praktisk hjemmehjælp.

På linie med de ældre og handicappede rammes børnene hårdt. SFOerne (SkoleFritidsOrdningerne) lukkes i hele sommerferien: 6 uger. Der indføres “valgfri overgang” fra vuggestue til børnehave, når barnet er 2,9 år – uanset om børnene er modne til skiftet! Af økonomiske årsager vil mange forældre trække børnene tidligere ud af vuggestuerne og over i børnehaverne. SFOernes ugentlige åbningstid nedsættes.

Lærernes arbejdsforhold skal forringes drastisk bl.a. ved at udnytte den nye lærerarbejdstidsaftale til at skrue undervisningstiden pr. lærer i vejret på bekostning af lærernes øvrige opgaver. Det vil gå ud over eleverne f. eks. i form af mindre tid til sociale arrangementer, elevsamtaler og skolevejledning. Lærernes pausetid reduceres ligesom den samlede tildelte undervisningstid til skolerne.

Samtidig rammes børn og unge med særlige behov, dvs. de svageste elever, der har behov for ekstra støtte. Ressourcerne til at ansætte to-kulturelle medarbejdere i daginstitutionerne ryger totalt bort og støttepædagogindsatsen beskæres væsentligt. Også antallet socialpædagogisk fripladser sættes ned. Dertil kommer en lang række andre forringelser for børn og unge med særlige behov.
Endelig forringes tandplejen og vedligeholdelsen af skolerne.

Ud over børnene og de ældre rammes kulturen, park- og vej og miljø- og teknik. Omvendt tilgodeses det private erhvervsliv på ny. Der er planer om en erhvervs- og aktivitetspulje på 7 mill. kr. Planer, der varmt støttes af den socialdemokratiske borgmester Anker Boye. På forhånd er det givet, at der som sædvane bliver tale om et bredt nedskæringsforlig imellem de borgerlige partier i Odense Byråd og Socialdemokratiet.

Om SF vælger at gå åbent med i forliget denne gang? Det er endnu uvist, selvom partiet “loyalt” har deltaget i udformningen af spareplanerne/nedskæringsforslagene. S og SF, som har flertal i børn- og ungeforvaltningen og i ældre- og handicapforvaltningen har i fællesskab udarbejdet spareplanerne – nedskæringer for i alt 60 millioner kr. – på børn- og ungdomsområdet 37,5 mil. kr. og på ældre- og handicapområdet 22,2 mil. kr.

Summa summarum. Der er lagt op til endnu et uspiseligt nedskæringsbudget, som alle partier (med undtagelse af Enhedslisten) står bag. Om Fyens Stifttidende får ret i deres spådom – at Budget 2004 vedtages uden de store folkelige protester – det må tiden så vise.
Der er al mulig grund til at rejse en protestbevægelse mod det kommende sorte nedskæringsbudget for Odense Kommune.

Netavisen 22. august 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne