NEJ TAK, HR. MINISTER!

PRESSEMEDDELELSE
fra Lærerstuderendes Landskreds (LL), Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Landssammenslutning af Handelsskoleelever (LH), Landssammenslutning af Kursusstuderende (LAK), Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Danske Skoleelever (DSE)

Da videnskabsminister Helge Sander i går i TV-avisen 18:30 sagde, at en afskaffelse af kvote 2-systemet er for de studerendes skyld, havde han glemt at spørge de studerende først. For hans tilbud bliver besvaret med et klart
svar:

Nej tak, Hr. minister!

– Det er i forvejen et stort problem, at ansøgere til videregående uddannelser frasorteres på baggrund af en karakter, som ofte er unuanceret og mangelfuld, siger Laust Johan Westtoft formand for Lærerstuderendes Landskreds, og fortsætter, – Et otte-tal viser ikke om f.eks. en ansøger til lærer- og pædagoguddannelserne har gjort andet for at kvalificere sig til uddannelsen.

Og suppleres af Mathias Nørvig, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever:
– Gennem hel uddannelsessystemet går nuancerne tabt på grund af det alt for store fokus på karakterene, og tallene i sig selv. Hvilket gør sig udslag i, at det i sidste ende kun er de heldig, der kommer igennem nåleøjet.

Godt 48.000 nye studerende er kommet ind på den ønskede uddannelse. I år er langt flere end de seneste år optaget på det såkaldte kvote 1-system. Det betyder at eksamensbeviset fra gymnasiet i år har haft en større betydning for adgang til uddannelse. En udvikling, som elev- og studenterorganisationer ser meget kritisk på, og understreger, at en ansøger
med en fuldført ungdomsuddannelse må betragtes som kvalificeret til at studere på en videregående uddannelse. Og netop dette problem er kvote 2 med til at opbløde.

Regeringen har ytret, at optagelsessystemet skal ændres med begrundelsen, at mange studerende spilder deres tid med at samle point til det alternative kvote 2-system, hvor erhvervskompetencer, udlandsophold og andre aktiviteter er relevante for drømmestudiet. Organisationerne mener tværtimod ikke, at det er kvote 2-systemet, som er problemet, men dét, at antallet af optagne på kvote 2 er skåret ned til bare 10% i år. Det er blot endnu et udtryk for, at regeringen vil kompetenceåret til livs. Et år, som for mange betyder, at man får større livserfaring.

– Hvordan kan ministeriet tale om uddannelse gennem hele livet, når de ikke vil anerkende, at der er kompetencer udenfor uddannelsessystemet, der er med til at kvalificere de uddannelsessøgende til en videreuddannelse? siger
Nanna Westerby fra DGS:– Det skal og må være lysten, der driver værket, hvis et studieforløb skal være vellykket.

Til studiechef Jakob Langes kommentar om, at de studerende stikkes blår i øjnene med det nuværende kvote 2- system, har eleverne og de studerende følgende kommentar:
– Vi vil gerne have et adgangssystem, som giver de studerende reel mulighed for at gennemskue systemet. Men vi vil ikke have et system, hvor det ikke er muligt at supplere sin gymnasieeksamen, med andre kompetencer for at komme
inde på uddannelsen
, siger Laust Johan Westtoft.

For yderligere information:
Nanna Westerby (DGS): 26557327
Laust Johan Westtoft (LL): 20332227
Mathias Nørvig (LH): 51908108
Søren Ekstrand (PLS): 28353753
Morten Lundberg (LAK):61165589
Mia Munck-Petersen (SLS): 20777699
Alexander Nepper (EEO): 26745914
Martin Justesen (DSE): 20408585

Netavisen 28. juli 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne