PETs sag mod Awni Al-Kalemji droppet

Danmark gik i krig – og krigslove og forhøjet terrorberedskab og alt det andet, der skulle placere landet i forreste frontlinje sammen med USA gik i gang. Det varede ikke længe, før PET kunne producere en fjende af den danske stat, som hvervede irakere i Danmark for Saddam for at bekæmpe de amerikanske, britiske og danske tropper i deres ædle befrielsesmission.

Bjørn Elmquist – forsvarer for Awni Al-Kalemji.
Ville have Fogh og Møller for retten

Den irakiske eksilpolitiker Awni Al-Kalemji er med i ledelsen af Iraks Nationale Koalition (Iraqi National Coalition) – en sammenslutning af en række politiske organisationer, der på den ene side gerne så en demokratisering af Irak, men samtidig i modsætning til mange af de øvrige eksilorganisationer, som er på amerikanske lønningslister, ikke ønskede at se “demokrati” i Stars & Stripes over irakiske børns lig.
Awni Al-Kalemji og hans organisation opfordrede til kamp mod aggressorerne, som kom til Irak for oliens og ikke irakernes skyld.

PETs intense overvågninger af denne ‘statsfjende’ førte til anklager om, at han havde hvervet irakere i Danmark og sendt dem i krig for Saddam. Den 61-årige Auni Al-Kalemji blev sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 128, som siger: “Den, som i den danske stat foretager hvervning til fremmed krigstjeneste, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil to år”.
Selv siger Awni Al-Kalemji:
– Jeg har sagt, at jeg var imod krigen, og at den var en international forbrydelse. Jeg er imod enhver fremmed soldat i Irak og har opfordret folket der til at kæmpe mod besættelsen. Men det gælder ikke irakere i Danmark. (Information 26.06)

Hans forsvarer Bjørn Elmquist valgte at føre sagen som en politisk sag:
– Straffeloven gælder på visse punkter kun, hvis vi lovligt har været i krig. Hvis ikke, så gælder paragraffen ikke. Det er meget relevant at få afklaret dette punkt først.
Har den danske krigsdeltagelse været ulovlig (ifølge dansk eller international ret) kan man heller ikke dømmes efter de særlove, den udløste.
Elmquist ville derfor føre bl.a. statsministeren og udenrigsministeren i retten.

Om det var udsigten til denne politiske sag, der fik politiet til at droppe sagen mod Awni – eller der er helt andre grunde: Det er i al fald en kendsgerning, at to dage efter, at Elmquist havde meldt sit forsvar ud i pressen, lod anklagemyndigheden sagen falde.

Statsadvokaten for København, Karsten Hjort, meddelte:
– Der er ikke beviser nok til at køre en straffesag. Et eller andet skal vi jo have for at få manden dømt.
Han traf afgørelsen i enighed med politianklager Michael Jørgensen, Københavns Politi, som også førte sagen mod de to maleraktivister.

Awni Al-Kalemji har meddelt at han vil kræve erstatning – og Rigsadvokaten kan inden for to måneder omgøre statsadvokat Hjorts beslutning.

Netavisen 29. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne