Århus: Fædregruppen indstiller sit arbejde

Pressemeddelelse
Fædregruppen i Århus 25.06.03

1. Venstres byrådsgruppe i Århus fører politik, som levede vi i en bananrepublik

Gruppeformand for Venstre i Århus byråd, Niels Brøchner, har nu gjort det klart, at Bünyamin Simseks krav om at nedlægge Fædregruppen er hele Venstres forslag. Helt bevidst har partiet misbrugt den eneste udlænding i
byrådsgruppen som rambuk for en usaglig og ukorrekt smædekampagne mod Fædregruppen for at få det til at fremstå som et “internt indvandrer-opgør”.
Fædregruppen tager afstand fra Venstres usande oplysninger og overdrivelser af den økonomiske støtte, samt byrådsgruppens forsøg på at placere ansvaret for al kriminalitet hos Fædregruppen.

Fædregruppen finder, at denne fremgangsmåde hører hjemme i en bananrepublik, ikke i et moderne demokratisk samfund, hvor et minimum af saglighed og sandhed må kræves – også af Venstre-politikere. Helt absurd bliver det, at
Niels Brøchner nu kræver en “debat” og en “evaluering” af vores arbejde – vi er i vildrede med at forstå, hvordan de først vil “nedlægge” Fædregruppen og derefter indkalde til “evaluering”?

2. Jobmulighederne for Fædregruppens aktiverede optimeres

Blandt ovenstående udfald mod Fædregruppen skydes vi i skoene, at de aktiverede i Fædregruppen ikke får arbejde efterfølgende. Dette er usandt. Faktisk får aktive fra Fædregruppen i bemærkelsesværdig grad jobs efterfølgende, nemlig omkring en tredjedel, hvilket må siges at være meget sammenlignet med aktiverede i andre ordninger.

3. De kommunale udgifter til Fædregruppen er minimale

De 20 aktiverede i Fædregruppen modtager (som andre aktiverede!) 45 kr. om dagen oven i kontanthjælpen. Det er DISSE penge, og KUN dem, som Fædregruppen bruger til at finansiere forsikring, transport, mobiltelefoner og administration. Vi bruger altså de aktiveredes EGNE tillæg til vores arbejde. For de samme årlige udgifter kunne kommunen næppe ansætte én enkelt vagt!

4. Fædregruppen vil ikke være Venstres syndebuk

Vi tror ikke, at det er tilfældigt, at Venstre misbruger Simsek som rambuk mod Fædregruppen, samtidig med at borgmester Louise Gade bakker offentligt op om økonomisk straf mod forældre på kontanthjælp, hvis deres børn ryger ud
i problemer. I stedet for at støtte forældres frivillige indsats og samarbejde mellem myndigheder og forældre lyder Venstres ny strategi: Tvang og økonomisk straf.

Fædregruppen vil ikke være syndebuk for Venstres fejlslagne integrationspolitik, hvor man har ladet sig lokke af Dansk Folkeparti til at søge hurtig, politisk gevinst ved at gøre indvandrere ansvarlige for alskens ulykker.

5. FÆDREGRUPPEN INDSTILLER SAMTLIGE AKTIVITETER

Der er grænser for, hvad vi vil stå model til og skydes i skoene. Fædregruppen kan ikke fortsætte i et klima, der er befængt af Venstres urigtige oplysninger og rygter om vores aktitiviteter, som partiet hverken har villet eller kunnet dokumentere. Det miskreditterer vores arbejde, stiller spørgsmålstegn ved Fædregruppens fremtid og forhindrer os i at
rekruttere de mange frivillige, der især er påkrævet om sommeren, hvor mange udendørsarrangementer traditionelt er blevet gennemført med vores deltagelse.

Da vi således i over halvanden måned er blevet uretmæssigt hængt ud af Venstre, har vi enstemmigt taget den beslutning at indstille samtlige Fædregruppens aktiviteter fra dags dato, indtil en rimelig og korrekt evaluering af vores virke har fundte sted!

Vi beklager dette skridt meget dybt, især over for de mange, som har støttet os i aviserne og privat, og ikke mindst over for vores mange samarbejdspartnere, som vi har haft et utrolig godt forhold til i mange år.

FÆDREGRUPPEN I ÅRHUS

Kontakt: IDFAD, tlf. 30911743

Netavisen 25. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne