Massefyringerne fortsætter – med uformindsket kraft

De seneste måneder er arbejdsløsheden eksploderet, og der ikke udsigt til, at udviklingen vender lige med det samme. Snarere tværtimod er udsigterne kulsorte. Nye omfattende fyringsbølger vil hærge landet i sommeren med katastrofale følger for arbejderklassen.

Arbejdsløshedskurven er for alvor knækket. Opad! Massefyringer hører igen til dagens orden. Også i Danmark. Senest har koncernerne TDC og Kvickly varslet afskedigelser. Arbejdsløsheden er oppe på 6,9 pct., foreløbig, og intet tyder på, at udviklingen inden for den nærmeste fremtid vil ændre sig. Tværtimod. Udsigterne er dystre. Nye fyringer i bundter venter lige om hjørnet.

Det fremgår af forventningerne til udviklingen inden for industrien og servicesektoren, som er stærkt faldende. Den økonomiske krise kradser hårdt. Industriens i forvejen negative syn på udviklingen er blevet forværret. Det fremgår af den “sammensatte sæsonkorrigerede konjunkturindikator”, som det det officielt betegnes, for maj måned, som Danmarks Statistik har offentliggjort. Forventningerne er faldet med yderligere 6 procentpoint fra minus 8 i april måned til minus 14.

Selvom industrien efter sigende forventer stigende produktion samt højere salgspriser i perioden fra maj til juli, så forventer man yderligere fald i beskæftigelsen! Ikke mindst inden for produktionen af investeringsgoder og varige forbrugsgoder forventer man, at der ryger mange arbejdspladser. Oveni kommer, at byggeriet på det nærmeste er gået helt i stå mange steder i landet. Samt at udviklingen i det øvrige EU, herunder både Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien, ser lige så sort ud.

Bedre ser det ikke ud inden for serviceerhvervene, hvor forventningerne til perioden maj-juli også er negative. Konjunktur-indikatoren er faldet fra minus 7 til minus 8. Et fald, der ligeledes dækker over, at udsigten til nye afskedigelser er voksende. Udviklingen i det øvrige EU, herunder både Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Italien, ser også på dette felt lige så sort ud. Den økonomiske krise hærger, og arbejdsløsheden er eksploderet. Der er ingen udsigt til, at udviklingen vender lige med det samme. Tværtimod.

Ikke kun de ufaglærte – alle rammes hårdt

Det er ikke mindst de ufaglærte arbejdere, der er hårdt ramt af massearbejdsløsheden. De står først i køen, når virksomhederne skærer ned i arbejdsstyrken, nedlægger arbejdspladser, via rationalisering af produktionen eller via flytning af produktionen til lavtlønsområder. Fyringerne på f.eks. Fyn er imidlertid nu så massive, at også faglærte grupper som smede, maskinarbejdere og andre rammes hårdt.

Også inden for byggefagene er arbejdsløsheden voldsomt stigende. Byggeriet er de seneste måneder gået nærmest i stå. Selv de fynske akademiker mærker følgerne af massefyringerne/nedlæggelsen af arbejdspladser i form af voldsomt stigende ledighed. Værst ser situationen dog ud for de uforsikrede ledige (typisk kontanthjælpsmodtagere), oplyser Arbejdsformidlingen på Fyn. Ledigheden er vokset for den gruppe alene med 35 pct. på et år.

LO Fyn anklager regeringen for at være alt for passiv over for arbejdsløsheden. Regeringens mål om flere i arbejde er slet ikke nået til Fyn (eller andre steder i landet for den sags skyld). Den vækst, som den foregående regering sikrede for erhvervslivet, er ved at blive sat over styr, hævder formanden for LO Fyn. At den internationale økonomiske krise er slået fuldt igennem i Danmark og i EU-landene som sådan under den borgerlige regering, erkender han.

At regeringen Nyrup gennemførte brutale angreb på de arbejdsløse, påbegyndte opbygningen af det tredje arbejdsmarked, med andre ord af udnyttelsen af ledige som ekstremt billig/gratis arbejdskraft uden faglige rettigheder, som ren slavearbejdskraft, glemmer han.

Se også
Fyn: Arbedsløsheden hærger KP 12, 2003
En ulykkelig situation KP 12, 2003

Kommunistisk Politik 12, 2003
Netavisen 5. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne