Økonomisk tvang skal sikre mere gratis arbejdskraft

Basal mangel på forståelse for samfundets normer kan koste dig dyrt.

Inddragelse af løn, dagpenge, børnecheck eller kontanthjælp eller anden indkomst og ulønnet strafarbejde skal være konsekvensen, hvis dine børn forsømmer for meget i skolen, og du tilfældigvis at hører til den gruppe, der er mindrebemidlet og har basal mangel på forståelse for samfundets normer.

Hvis de formastelige vil undgå økonomiske straffe, må de følge børn i skole, gå til hånde på skoler og andre institutioner, indgå i vagtværn mod ungdomskriminalitet og lignende.
Dette er kernen i et lovforslag, som Bertel Haarder, der uvis af hvilken grund kaldes integrationsminister, og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen fremlægger i folketinget.

Bertel Haarder udtaler, at det handler om integration og er endnu et led i opgøret med konsekvensløsheden i samfundet. Loven skal gælde alle familier, der har en basal mangel på forståelse for samfundets normer. Således også danske familier. At loven også gælder danskere, synes Dansk Folkeparti er et problem, men der kan jo ikke gøres forskel på Brian og Hassan, så alle skal rammes af loven. Forslaget får støtte fra integrationsordførerne fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, hhv. Søren Krarup og Anne-Marie Meldgaard.

Ordningen har været prøvekørt i Helsingør Kommune. Det Sociale Nævn i Frederiksborg Statsamt erkendte ordningen ulovlig i 2002. Men på trods af det mener kommunens formand for socialudvalget, Jan Evald fra det Konservative Folkeparti, at det var en god ordning som bør indgå i landets love.

Disse lovindgreb er blot en del af de 113 initiativer i regeringens integrationsudspil, vendt mod flygtninge, indvandrere og fattige danskere, som forventes fremlagt lige efter sommer. Det drejer sig om lovinitiativer, der angiveligt skal forene flygtninge og indvandreres normer og traditioner med de danske og gøre op med tabuer.

Netavisen 5. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne