Nej til krig (tidl. Ingen krig mod Irak) Nyhedsbrev d. 5. juni 2003

————————–

1. NEJ TIL KRIG
2. NÆSTE STORMØDE I KØBENHAVN D. 17. JUNI
3. PJECE OG LØBESEDDEL OM BESÆTTELSEN
4. INTERNATIONAL DEMONSTRATION D. 27. SEPTEMBER
5. UDTALELSE
6. BOG-PROJEKT
7. NEJ TIL KRIG MODTAGER PRIS FRA CARL SCHARNBERGS UOFFICIELLE FOND

————————–

1. NEJ TIL KRIG
“Nej til krig” blev etableret som landsorganisation på landskonferencen d. 10. maj. Se det nye politiske grundlag og vedtægter på hjemmesiden.

Der blev valgt en ny landskoordinationsgruppe:
Jørn Andersen, tlf. 40 30 02 10 / 38 81 67 66, <jorn@jorna.dk> (arbejde): <jlya@tdc.dk>
Annelise Ebbe, tlf. 39 69 67 75, <a_ebbe@centrum.dk>
Dorte Grenaa, tlf. 35 42 26 86, <dortegrenaa@yahoo.dk>
Helge Bo Jensen (EL), tlf. 33 93 33 24 (arb.) / 43 64 00 56, <elland@ft.dk>
Kristian Dalgaard, tlf. 26 24 89 29, <eldalgaard@hotmail.com>
Kristine Holten-Andersen, tlf. 28 15 25 95 / 36 46 93 69, <krisser_ha@hotmail.com>
Mikkel H. Nonboe, tlf. 20 77 57 82, <mnonboe@hotmail.com>
Lone Aagaard Knudsen, tlf. 22 58 60 32, <lgk@dr.dk>
Per Nielsen, tlf. 22 17 69 03, <per_b_nielsen@stofanet.dk>
Henning Paaske Jensen, tlf. 20 95 32 17, <hpaaskej@jensen.mail.dk>
Maria Hejl Prudholm, tlf. 29 21 35 31, <mariahejl@ofir.dk>
Mahmoud Ghazvini, tlf. 51 60 31 21, <mkazvini@c.dk>
Birgit Unnerup, tlf. 38 74 15 25 / 61 71 77 84, <birgit.unnerup@get2net.dk> (DKP) <dkp@dkp.dk>
Sammi Jawad, <sammidk@hotmail.com>

Næste møde holdes d. 8. august i Odense. I mellemtiden fungerer et arbejdsudvalg bestående af: Kristine, Jørn, Helge, Dorte og Marie.

2. NÆSTE STORMØDE I KØBENHAVN
Indkaldes til tirsdag d. 17. juni kl. 19.30 (sted senere).
Dagsorden:
1. Masseødelæggelsesvåbene der forsvandt – og den aktuelle politiske krise om sagen. Vi skaffer en spændende oplægsholder udefra (Mødets hovedpunkt, vi satser på åben annoncering)
2. Krigsmodstanden fremover, især i Storkøbenhavn.
3. Evt.

3. PJECE OG LØBESEDDEL
Senest 25/6 ligger der en pjece/folder (og måske også en løbeseddel) om situationen i Irak: “Besættelse – ikke befrielse” er arbejdstitlen. Vi håber materialet bl.a. kan distribueres på sommerens festivaller. Hermed en opfordring til at gøre en indsats. Vi har en stor folkeoplysende
opgave…

4. INTERNATIONAL DEMONSTRATION D. 27. SEPTEMBER
I forbindelse med det netop afholdte modtopmøde i Evian/Annamasse/Geneve blev der også holdt et internationalt fredskoordinationsmøde. Nej til krig var repræsenteret – og det blev klarlagt, at en række lande satser på at gøre d. 27. september til den næste internationale demonstrationsdag. Det gør vi også i Danmark. Sæt kryds i kalenderen – og vær med til at sørge for at rigtigt mange mennesker gør det samme!

5. UDTALELSE
På sidste landskoordinationsudvalgsmøde vedtog vi følgende udtalelse (som kun begrænsede dele af verdenspressen har formidlet videre):

Politiske domme: En sort plet på retssamfundet
“Nej til krig” tager skarpt afstand fra byrettens domme på 3 og 4 måneder ubetinget fængsle til de to “maleraktivister” Rune Eltard Jørgensen og Lars Grenaa.
Alene straffens længde er uhørt og suspekt. De svarer bekvemt til de mere end 70 dages varetægtsfængsling som de to aktivister helt uforståeligt har været udsat for. Angiveligt af hensyn til “retsfølelsen”.
Vores “retsfølelse” er krænket af så uforholdsmæssigt lange domme for så forholdsvis banale lovovertrædelser og vi er bekymrede over den farlige retspolitiske udvikling som disse politiske domme indebærer.

6. BOG-PROJEKT
Vi har sagt ok for et bogprojekt om krigen, besættelsen og fredsbevægelsen. Mikael Hertoft er redaktør på bogen, men arbejder med reference til landskoordinationsgruppen. Den planlægges at udkomme 1. september – og der er allerede tilsagn fra en lang række skribenter, bl.a. Fra Klaus Rifbjerg, Noam Chomsky og Khaled Byomi (svensk-egyptisk fredsvagt og forsker).

7. NEJ TIL KRIG MODTAGER PRIS
Nej til krig har fået en pris af Carl Scharnbergs Uofficielle Fond – for solidaritet, menneskeret og fred – i anerkendelse af vores hidtidige arbejde. Og så har vi også fået 20.000 kr oven i købet. Tillykke!

P.v.a. landskoordinationsgruppens arbejdsgruppe
Helge Bo Jensen

Netavisen 6. juni 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne