‘Ingen krig mod Irak’ bliver til ‘Nej til krig’

Antikrigsinitiativet fortsætter som landsdækkende netværk

Landskonferencen for initiativet ‘Ingen krig mod Irak’ med dets mange tilsluttede politiske organisationer og lokale fredsgrupper lørdag den 10. maj i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade i København vedtog nyt politisk grundlag og vedtægter, valgte en landskoordinering – og tog navneforandring.

Landskonferencen med dets mange tilsluttede politiske organisationer og lokale fredsgrupper i Medborgerhuset i Ahlefeldtsgade i København var ikke i tvivl: Også efter Irak-krigen formelt er slut – og en illegitim krig er blevet forvandlet til en illegitim besættelse – er der behov for en fortsættelse af antikrigsbevægelsen imod USA’s besættelser og nye krige.

Initiativet ‘Ingen krig mod Irak’ har stået bag de største landsdækkende demonstrationer i de seneste årtier i perioden fra 15. februar til krigsudbruddet og igennem krigsforløbet. Snesevis af lokale fredsgrupper skød op under optakten til krigen. Nu mødtes organisationer og fredsgrupper på landskonferencen for at gøre status og sikre videreførelsen af en stærk antikrigsbevægelse.

16. oktober 2002
‘Ingen krig mod Irak’: International aktionsdag
Demonstration og fredskoncert

Konferencen betød et nødvendigt navneskift – fra ‘Ingen krig mod Irak’ til ‘Nej til krig’ – samt vedtagelse af et opdateret politiske grundlag, der tager udgangspunkt i den nuværende situation, hvor Irak er besat og Danmark er blandt besættelsesmagterne. Samtidig vedtoges vedtægter for landsinitiativet og der valgtes en landskoordination på 14 personer.

Det nu vedtagne politiske grundlag er med enkelte ændringer identisk med det forhåndsudsendte forslag. En række ret vidtgående ændringsforslag – såsom et forslag om at acceptere en FN-styrke i Irak under visse betingelser – blev afvist.

15. februar 2003
Den største demonstration nogensinde foran den amerikanske ambassade på den globale aktionsdag.
En ny verdensbevægelse manifesterede sig.

Derimod blev forslaget til vedtægter, som var udsendt af koordinationsgruppen i København, trukket igen, da der viste sig meget stor modstand mod at forvandle initiativet til en forening med enkeltpersonmedlemskab. De tidligere vedtægter, gældende for initiativet i København, blev justeret til at gælde for landsinitiativet og vedtaget med en række ændringer. Det betyder, at ‘Nej til krig’ fortsat er en paraplyorganisation, et netværk af lokale fredsgrupper, politiske partier, organisationer og bevægelser.

Krigsudbruddet den 20. marts 2003
Demonstrationer i 31 danske byer
Her Rådhuspladsen i Århus

Den valgte landskoordinering skal stå for iværksættelse af fælles landsdækkende initiativer, aktioner og aktiviteter. Blandt de valgte var en række folk fra den gamle koordinationsgruppe i København, som har været aktive siden initiativet i København blev startet op i september 2002 som Helge Bo Jensen (Enhedslisten, Dorte Grenaa (Stop Terrorkrigen) og Jørn Andersen (ISU). Også Annelise Ebbe (Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed) og Christian Dalager (Faglige unge for fred) fra den tidligere koordinationsgruppe valgtes.
Repræsentationen af ungdommen styrkedes også med valget af en repræsentant for Unge for fred og for Rød Ungdom. For at sikre styrkelse af koordinationen i forhold til hovedbyerne valgtes også repræsentanter for antikrigsbevægelserne i Århus, Aalborg og Odense til landskoordineringen.

Konferencen drøftede også fremtidige aktioner og initiativer og bekræftede, at ‘Nej til krig’ er en del af den globale antikrigsbevægelse. Det blev blandt andet understreget ved at initiativet tilsluttede sig European Social Forum (ESF).

Netavisen 12. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne