CV-misbrug på nettet

Firmaer misbruger arbejdsløses tvangsindlagte persondata på nettet.
Arbejdsmarkedsstyrelsen vil ikke gribe ind med øget kontrol, mens de arbejdsløse er tvunget til at blotlægge deres personlighed for alverden.

– Du skal jo sælge dig selv, så du skal beskrive dig, så arbejdsgiveren kan forstå, at han netop skal vælge dig!
Det er ordene fra vejlederen, der til daglig optræder for og er lønnet til at guide arbejdsløse til job. Vejlederen forsøger at løse opgaverne fra den nye arbejdsmarkedsreform “Flere i arbejde”, som med Socialdemokratiets stemmer blev vedtaget i efteråret 2002.

Ordene falder den ufaglærte lidt svært. Han er kommet lidt rigeligt op i alderen og er igen blevet uforskyldt arbejdsløs. Hvordan får man så en arbejdsgiver til at forstå, at han skal vælge ham frem for flere tusind andre?
Repræsentanten fra “Det Grå Guld” får ikke svar på, hvordan han løser denne umulige opgave. Det er der i disse dage titusinder andre, der ikke får.

Til gengæld får han klar besked, når det angår hans forpligtelse til at overvåge reaktioner på hans CV:
– Du må oftest muligt og mindst hver 12. uge checke eventuelle henvendelser, ellers mister du dagpengeretten, lyder formaningen til den ufaglærte, der ikke ejer en hjemme-pc.
– Så må du gå på biblioteket, a-kassen eller arbejdsformidlingen!

Siden nytår er samtlige arbejdsløse forpligtet til at lægge deres personlige data – CV – ud på Internettet, så enhver arbejdsgiver landet over kan vælge og vrage mellem kandidaterne. Mere end 111.000 arbejdsløse har indtil nu lagt deres CV ud. De resterende 140.000 står for tur.

Det sker som følge af regeringens arbejdsmarkedsreform, der angiveligt har til hensigt at skaffe 187.000 flere i arbejde – uden at anvise flere arbejdspladser. Siden regeringens tiltræden for halvandet år siden er arbejdsløsheden vokset med 20.000, hvilket blandt andet er betinget af de tvangsoverenskomster, som de pålagde de offentligt ansatte sidste forår.

Med til CV’et hører sig en beskrivelse af sig selv som person, fritidsinteresser m.v. Det kan med rimelighed opfattes som en personlig blotlæggelse. Hvis ikke man udfylder de dertilhørende felter, så har man vel noget at skjule, hvorfor man bestemt ikke sælger sig selv.
Vejlederne lægger da heller ikke skjul på, at man gør klogest i at udfylde alt, men i kort form, for man skal jo heller ikke trætte arbejdsgiveren med en livshistorie.

Mange vil mene, at dette er misbrug af personlige fakta.
Hvad der ikke kan diskuteres, er, at arbejdsgivere misbruger informationerne.

Forskellige fupfirmaer har benyttet nettet til at kontakte arbejdsløse med løfter om høje lønninger og få arbejdstimer. Mange arbejdsløse har følt sig tvunget til at rette henvendelse på de mystiske henvendelser, da de ellers kan blive frataget retten til dagpenge.
Det viser sig, at det er pyramidelignende firmaer, som i virkeligheden har helt andre hensigter end at skaffe arbejdsløse reelt arbejde.

Sagen er blevet bragt op for beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, som endnu ikke har villet udtale sig. Det har kontorchef i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Mikala Kreiser, som fastslår, at der ikke er grund til at øge kontrollen med fupfirmaerne:

– Vores udgangspunkt er, at langt de fleste arbejdsgivere seriøst søger efter arbejdskraft, som de har brug for. Vi tror, at en yderligere kontrol af arbejdsgiverne vil gøre systemet så besværligt, at mange arbejdsgivere helt vil opgive at bruge det, udtaler Mikala Kreiser til Fagbladet.

Det kommenteres ikke, hvorfor der ikke vises det samme hensyn til de arbejdsløse, der til stadighed udsættes for stadig mere kontrol og nu blotlæggelse af deres egen person.

Kommunistisk Politik 20, 2003
Netavisen 8. maj 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne