Hver fjerde arbejder sort

Forøget skattetryk kombineret med stærkt stigende brugerbetaling for stadig dårligere service sætter sine spor: Aldrig nogensinde tidligere er skattevæsenet blevet unddraget så mange skattekroner.

– Betal din skat med glæde,
lyder et årtier gammelt slogan: Du får jo selv glæde af pengene, når du kommer på sygehus, alderdomshjem osv. Det viser sig imidlertid, at stadigt flere er utilfredse med magthavernes skattesystem.

I dag udfører hver fjerde dansker sort arbejde. Det er specielt de yngre årgange. Blandt de unge i alderen 18-19 år udfører hver anden sort arbejde, mens det er hver tredje i alderen 20-29 år. Herefter aftager hyppigheden af sort arbejde i takt med alderen, oplyser Rockwool Fonden, der har lavet en undersøgelse baseret på interviewer med et bredt udsnit af danskere. Rockwool Fondens Forskningsenhed har anslået, at den danske stat mister værdier svarende til beskatning af 15 milliarder kr. pr. år. Hvis arbejdet blev udført på normal vis, ville det repræsentere en værdi på omkring 25-28 milliarder kroner.

Årsagen til stigningen i måneskinsarbejdet er simpelt nok. Dels er skattetrykket stigende på trods af konstante løfter om det modsatte. Dels er brugerbetaling konstant stigende i omfang, ligesom priserne på de offentlige ydelser også stiger. Endeligt vokser bevidstheden om uretfærdigheden i det danske skattesystem, hvor rige undgår beskatning, mens fattige fratages stadigt flere fradrag.

Danske politikere og medier karakteriserede forskellige træk i forbindelse med sammenbruddet i den østeuropæiske blok som sygdomstræk i samfundet. Det hed sig blandt andet, at den store mængde af sort arbejde og sortbørshandel var to tydelige sygdomstræk i den “socialistiske” økonomi.
Betragtningerne var helt korrekte. Problemet er blot, at de samme to sygdomstræk er tiltagende i den vestlige kapitalistiske økonomi – ligesom de stadig er en kendsgerning i de “demokratiserede” samfund i øst.

Et tredje åbenlyst sygdomstræk, de østeuropæiske lande blev kritiseret for, var de tomme hylder og køerne uden for butikkerne. Det samme træk med modsat fortegn gør sig gældende i langt de fleste kapitalistiske økonomier i dag. Her bugner butikkerne af varer, som befolkningen ikke har råd til at købe. Det betyder, at virksomhedernes varelagre ikke afsættes, hvorfor der er opstået en krise på grund af en overproduktion, der er et konstant tilbagevendende træk ved kapitalismen. Herved opstår massefyringer og -arbejdsløshed.

Rockwool Fonden er tydeligvis ikke ude med et budskab om at retfærdiggøre skattesystemet, endsige sænke skattetrykket for de fattige. Fondens ærinde med undersøgelsen er klart nok at indlede en heksejagt på “natarbejderne”. Økonom i Fonden, Gunnar Viby Mogensen, udtaler således til Urban:
– Det er langt mere respektabelt at snyde i skat end at stjæle fra sin arbejdsplads. Undersøgelser af danskernes moral omkring skatten har ikke ændret sig siden 1950’erne.
Vi lader udtalelsen stå et øjeblik.

Netavisen 24. april 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne