Socialministeren blæser til kamp

Socialministeren vil i krig med socialt bedrageri og snylteri. Det betyder ikke granskning af ministerkollegaen Thor Petersen og andre brixtofter i og uden for regeringen. Det betyder heller fokus på de helt store sociale bistandsmodtagere i direkte tilskud og skattefri ordninger, som multinationale nyder godt af. Det betyder ikke konfiskation af blot nogle af olieprofitterne fra Nordsøen. Det betyder heller ikke angreb på de multinationales danske skattefrihed.
Socialministerens krig er krig mod de fattige.

En sand regn af angreb er sat ind mod folk på overførselsindkomster.De konservative vil fjerne efterlønnen. Venstre vil udhule arbejdsløshedsunderstøttelserne endnu mere. Ægtepar på bistandshjælp har fået reduceret ydelsen med 40 pct. ved (stort set) at fjerne den ene parts bistand. Socialministeren sætter sig nu i spidsen for det beskidte job at tvinge folk, der allerede ligger ned, til et liv på sultegrænsen. Dydigt selvfølgelig: maskeret som kriminalitetsbekæmpelse og jagt på sociale bedragere.

Højreregeringen mener det alvorligt, når man hævder, at bistandshjælpen er for høj. At folk, som er tvunget til at leve på overførselsindkomst i dagens Danmark, har det for godt. De kan bare tage sig et job, mener man. At jobbene simpelthen ikke findes, fortier man. Alle kreative forsøg, som bistandsmodtagerne foretager sig for at klare dagen og vejen og som kan være på kant med bistandslovens paragraffer skal stoppes. Effektivt.

Socialminister Henriette Kjær har givet startskuddet til et ‘frontalt angreb på socialbedragere’. Kommunerne skal kunne spionere endnu mere mod borgerne. Kontrolforanstaltningerne overfor bistandsmodtagerne skal skærpes, for at komme ‘sort arbejde’ til livs. Bistandsmodtagere, som ‘misbruger reglerne’, enten ved uagtsomhed eller bevidst social svindel, skal straffes hårdere.

Eller som ministeren bedyrer: “Socialt bedrageri er et alvorligt samfundsproblem. Vi vil gøre det helt klart for borgere og myndigheder, hvad der er deres ret, og hvad der er deres pligt”.
Det skal sikres, at alle bistandsmodtagere, herunder de mange flygtninge og indvandrere, som med de nye regler for bistandshjælp er tvunget til at skulle overleve for stærkt nedsatte ydelser (for ydelser langt under det nuværende niveau), mærker konsekvenserne af forringelserne.

De minimale og klart forringede bistandsydelser skaber selvfølgelig baggrund for kreativ overlevelseskunst. Det skal der ikke ændres via forbedringer af de økonomiske forhold for folk på overførselsindkomst, eller via en reel indsats for at skaffe arbejde til folk i massearbejdsløshedens Danmark.
Den sociale krigs minister kender kun en vej: Flere ofre.

Netavisen 11. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne