Fagligt netværk – mod Krig

Fredspligt har fået en ny betydning i den nuværende situation, hvor USA med vasalstater forbereder deres beskidte krig mod den irakiske og andre nationers befolkninger. Her tænkes ikke på Hovedaftalens fredspligt over for arbejdsgiverne. Her tales om Den virkelige “fredspligt”: Styrk krigsmodstanden, forbered udløsning af modstanden, hvis krigen kommer. Arbejdspladsernes reaktioner har stor betydning for modstanden.

Ovenstående er koncentratet i det første regulære faglige initiativ i Danmark, som giver luft og mæle til de brede kredse af krigsmodstandere på og uden for arbejdspladserne, der mener, at arbejderklassen har en særlig betydning, når harmen mod forberedelsen af den omfattende krig mod Irak skal komme konkret til udtryk i form af handling.

– Ideen i initiativet er ikke mindst, at den udbredte krigsmodstand i den danske arbejderklasse kan komme til udtryk på mange forskellige måder og med masser af forskellige metoder. Det kan gøres i form af underskriftindsamling eller ved regulære antikrigsaktioner. Fogh bør ikke vide sig sikker over for arbejdsnedlæggelser, hvis krigen bryder ud, udtaler Henning Paaske Jensen, som er en af initiativtagerne, til Kommunistisk Politik.

I en lang række lande har der allerede været iværksat aktioner mod krigsforberedelsen: strejker mod transport af krigsmateriel, demonstrationer, der har forhindret NATO-skibe i at lægge til kaj, osv.
Den faglige modstand mod krigen er også i Danmark meget udbredt; men har manglet en central omdrejningsakse. Flere forbund har tilkendegivet deres modstand, men samtidigt ladet skinne igennem, at hvis Sikkerhedsrådet billiger en krig, så er det i orden.

– Vi mener ikke, at Sikkerhedsrådet kan retfærdiggøre en krig mod den irakiske befolkning. Derfor forsøger vi at udbygge og styrke modstanden på arbejdspladserne så kraftigt, så vi også i Danmark kan medvirke til den internationale faglige bevægelse, der kræver et STOP for USA’s krigsterror, fastslår Henning Paaske Jensen.


Fagligt Netværk – mod Krigs hjemmeside

Netavisen 1. marts 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne