Vrede over “ældrecheck-svindel”

VK-regeringens seneste bedrag overfor vælgerne – fupnummeret med uddelingen af den såkaldte ældrecheck, som i høj grad går til rige ældre og blot i ringe grad kommer de fattige ældre til gode – mødes nu af en proteststorm fra ældre. Folk føler sig med rette ført bag lyset.

Højreregeringens stærkt opreklamerede indsats for de ældre danskere med vedtagelsen af at give alle en check på 5000 kr. viser sig nu, også i praksis, at være rendyrket svindel og bedrag overfor landets ældre. Hovedparten af de ældre, der tilhører arbejderklassen og gennem deres arbejde har tjent op til ATP (Arbejdsmarkedsmarkedets Tillægspension) får ingen eller kun en ringe glæde af regeringens “gave” til de ældre. Det gør en række velbjærgede ældre derimod.

Den første udbetaling af ældrechecken dokumenterer det. Det er langt fra de fattigste ældre, som efter sigende skulle have mest glæde af ældrechecken, som er blevet tilgodeset. Mange har enten ikke fået udbetalt checken eller fået skåret kraftigt i beløbet – bl.a. på grund af, at udbetalingen af ATP modregnes. Det har medført en ren telefonstorm. Både kommunerne og Socialministeriet er blevet kimet ned, og også Ældre Sagen er blevet stormet af ældre.

Ifølge formanden for Kommunernes Landsforenings socialudvalg (Vagn Ry Nielsen (S)), er folk skuffede over, at de ikke får de penge udbetalt, som de mener, at regeringen og Dansk Folkeparti har lovet dem. Kommunens sagsbehandlere må så forklare de skuffede ældre, at de ikke har krav på at få den fulde ældrecheck udbetalt. Det er regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der har fastsat reglerne for udbetalingen af ældrechecken. Desværre!

Socialminister Henriette Kjær udtrykker sin “forståelse” for, at reglerne kan være svære at forstå, men noget konkret løfte om at ændre reglerne. Det er der ikke tale om. Det sidste ville også mere eller mindre være at indrømme svindelen overfor de ældre. At ældrechecken kun i et yderst ringe omfang kommer de fattige ældre til gode.

Ifølge socialminister Henriette Kjær er det de fattigste ældre, der tilgodeses. De mange fattige ældre, der tilhører arbejderklasen og i årevis har arbejdet årevis som ufaglærte arbejdere og derfor i dag som pensionerede får udbetalt lidt ATP oveni folkepensionen? Ja de tilhører blot ikke gruppen af ‘de fattigste ældre’ i Danmark! Det gør derimod en hel del ældre, der ejer boliger/bor i villaer, som der er millioner af kroner værd!

Regeringen Fogh har dog nedsat et udvalg, som skal kulegrave området og definere, hvem der er de fattigste pensionister! Resultatet af udvalgets arbejde skal så danne grundlag for forhandlinger om næste års finanslov. Dansk Folkeparti forlanger, at ældrechecken gøres permanent.
Om svindelen overfor de fattige ældre i så fald vil fortsætte eller om reglerne virkeligt ændres, så ældrechecken kommer de fattige ældre til gode – det får tiden vise.

Netavisen 25. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne