På randen af krig: Antikrigsbevægelsen mobiliserer

Den planlagte krig mod Irak har sat gang i dannelsen af lokalgrupper og initiativer overalt i landet – i byer og bydele, på universiteter, gymnasier og folkeskoler – og på arbejdspladser. Organisationer, partier og folkelige bevægelser må tage stilling: For eller imod en Irak-krig, uanset om den føres af USA alene eller i FN’s navn, selvom flertallet af landene i FN er imod den – for ikke at tale om verdens folk.

VIGTIGE DATOER
for krigsmodstanden den kommende tid

1. marts
Global antikrigskonference for de nationale koalitioner bag 15. februar i London med deltagelse af det danske ‘Ingen krig mod Irak’.
Lokale aktioner i USA og i mange andre lande.
I Danmark planlægges bl.a. en ungdomskonference i København.
2. marts slår FredsVagten ved Christiansborg Bush af tønden!

5. marts
Bl.a. studenter- og elevaktioner i en række lande verden over – herunder studenterstrejker. Også i Danmark forberedes markeringer på skoler og uddannelsessteder.

8. marts
Kvindernes internationale kampdag.
Overalt i verden vil kampen mod krigen blive sat i centrum – og solidariteten med de irakiske kvinder og børn, som bliver dens ofre.
Også i Danmark forberedes markeringer og demonstrationer flere steder.

15. marts
Demonstrationsdag mod Irak-krig.
International ANSWER, USA, indkalder til hastedemonstration ved Det Hvide Hus.
I Grækenland mødes EU’s krigsministre, og der er indkaldt til stordemonstration.
Også demonstrationer i mange andre lande.
I Danmark planlægges demonstrationer i København og en række andre byer.

Hvis krigen kommer, opfordres alle til at samles i protest, næste gang klokken bliver 20.00, efter at bombningerne er startet.
I København og Århus på Rådhuspladsen. I Odense er det på Flakhaven. I Svendborg er det på Gerrits Plads.
Den følgende lørdag afholdes demonstrationer i byerne.

Det bobler med aktivitet

Verden ser hen mod en ny skæringsdato for krig – og antikrigsbevægelsen mobiliserer. Den kan ikke slå sig til tåls med den fantastiske markering af den folkelige protest mod krig den 15. februar. For krigen rykker nærmere.

Det bobler med initiativer. 15. februar har udløst en masse energi: Københavnske folkeskoleelever demonstrerer, en flok ihærdige kaster sig ud på Danmarks længste fredsmarch fra Aalborg til København. Der afholdes oplysnings- og debatmøde i massevis på skoler og i byerne.
Universitetsstuderende, gymnasieelever, faglige unge mod fred koordinerer aktiviteter i en konference i København den 1. marts. Faglige initiativer er på vej.

Og med en truende krig hængende over hovederne – foreløbig udskudt til midten af marts – er alle aktiviteter nu af betydning. Adskillige steder i Europa gennemføres nu praktiske aktioner for at stoppe troppe- og våbentransporter.
Og mange flere aktioner og mærkedage er på vej.

Dan lokalgrupper – Organisér modstanden

‘Ingen krig mod Irak’ – koalitionen af omkring 100 partier, organisationer og bevægelser, som tog initiativ til 15. februar og arrangerede kæmpedemonstrationen i København har udsendt en opfordring til at danne lokale grupper overalt. Det hedder her:

“Aldrig nogensinde før er der foregået en så voldsom og direkte kamp om verdensopinionen. Det er en kamp, der foregår på globalt plan, men den kan ikke vindes, uden at diskussionerne vindes lokalt.

Derfor opfordrer Initiativet ‘Ingen Krig mod Irak’ til, at der dannes lokale anti-krigsgrupper overalt. Det vil fx sige på din skole, i din by eller bydel, på din arbejdsplads eller i din fagforening.

Saml en håndfuld, som er mod krigen. Sig at I vil danne en gruppe og indkald til et stiftende møde. Opreklamer det ved at gå ud til andre. I vil hurtigt opleve, at I langt fra er alene.

For at rejse debatten lokalt er der gode erfaringer med at organisere debatmøder på skoler eller i lokalområder. Der er mange som gerne vil have modargumenter mod mediernes ensidige dækning.”

Krigsmodstand på Nettet

Antikrigsbevægelsen har også skabt en række nye websites, som er væsentlige informationskilder.
Følg dagligt med i den globale kamp og krig og fred på Nettet:

www.stopterrorkrigen.dk

‘Ingen krig mod Iraks’ udtalelser og aktiviteter:
www.nejtilkrig.dk

Lokale gruppers aktiviteter findes og følges bedst her:
www.nejtilkrig.dk/lokalgrupper.htm

Krigsmodstandere på arbejdspladser og i fagforeninger kan følge den faglige antikrigsbevægelse i Danmark og verden rundt på
www.labournet.dk

Hvis krigen kommer

I udtalelsen fra Ingen krig mod Irak efter 15. februar ‘En hel verden sagde: Ikke i vores navn’ lyder følgende opfordringer, såfremt det ikke lykkes den globale krigsmodstand at forhindre den:

‘Hvis krigen kommer opfordrer vi til at man i alle byer mødes til demonstration foran rådhusene næste gang klokken bliver 20. Den følgende lørdag arrangeres der nye demonstrationer.

Vi opfordrer elever og studerende til at standse undervisningen og vise deres protest, når krigen bryder ud. Til at fortælle, at de unge ikke vil ofre deres eget eller uskyldige irakeres blod for olie.

Vi opfordrer arbejdere og funktionærer i private og offentlige virksomheder til at gøre protesten synlig – de kan standse samfundsmaskineriets hjul. Vi opfordrer tillidsfolk og faglige ledere til at overholde deres virkelige fredspligt: at gå imod krigen.

Vi opfordrer soldaterne til at nægte at gå i krig, og alle dem, der professionelt skal understøtte den konkrete krigsførelse, til at nægte at være med.’

Den forbryderiske krig, som er ved at blive sat i gang, må mødes med masseprotester og aktioner, af civil ulydighed.

Netavisen 25. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne