Usikkerhed om eksklusivaftalerne

Parlamentarisk set er fremtiden for eksklusivaftalerne lagt i hænderne på Dansk Folkeparti (DF). VK-regeringen erklærede allerede ved dets tiltræden, at de ville lovgive imod disse bestemmelser, der er indgået i adskillige overenskomster, som er gældende for mere end 200.000 arbejdere i Danmark.

De har fået et problem hos deres støtteparti, DF, som for at støtte regeringen kræver en 7-årig overgangsordning med EU, der kan “bremse” de østeuropæiske arbejderes adgang til det danske arbejdsmarked. DF er klar over, at de må vie et hensyn til mange af deres vælgere, som vil blive udsat for løntrykkeri og underminering af arbejdsforhold i almindelighed. Netop disse standpunkter har vundet mange socialdemokratiske stemmer til Dansk Folkeparti.

Socialdemokratiet og regeringen er enige om, at en 7-årig overgangsordning ikke kan komme på tale. De har faktisk givet EU tilsagn om dette. Tyskland har dog på grund af hensyn til indre økonomiske problemer forbrudt sig mod EU´s strategi, men Tyskland benytter sig af deres status som en stormagt i EU.

Hvorvidt DF holder stand, må fremtiden vise. Det er desværre en kendsgerning, at det ikke i øjeblikket er fagbevægelsen, der glimrer med at mobilisere til aktiv modstand. Der lyder kraftige røster fra arbejdspladserne, men ledere i alle afskygninger og på alle niveauer slår koldt vand i blodet.

Torsdag den 6.februar afholdt netværket af tillidsrepræsentanter i Storkøbenhavn, der er socialdemokratisk domineret, og hvori tillidsmandsringen i København, som er domineret af erklærede kommunistiske kræfter, har lagt alle deres æg, et møde, som skulle udstikke kursen for kampen imod det forberedte indgreb over for eksklusivaftalerne.

Her fandt man frem til:
· at anmelde deputationer til Folketinget
· at uddele en folder om eksklusivaftalerne for at udbrede debatten om dem
· at vedtage udtalelser på arbejdspladserne imod indgreb mod eksklusivaftalerne

Førstebehandlingen af regeringens lovforslag fandt allerede sted i slutningen af januar. Det var netværket bekendt, men man overlod modstanden til DF. Andenbehandlingen finder snart sted. Her overlader man modstanden til DF.
I stedet besluttede man den 6. februar, at der “i det øjeblik, der er brug for at mødes, vil alle blive indkaldt”.
Det kan meget vel være for sent.

Netavisen 24. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne