Overenskomstforlig for slagterne

Hovedkravene er opfyldt, proklamerer NNF på vegne af 13.500 slagtere og 3.000 ansatte i forædlingsindustrien
Et-årig aftale – med masser af indbygget fleksibilitet – danner udgangspunkt for samme overenskomstrytme som resten af industrien

Forhandlingsudvalget for omkring 16.500 medlemmer i Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF) erklærede i weekenden, at de havde fået opfyldt de største krav og ønsker opfyldt: Højere løn, større tryghed og frit valg i det forlig, som netop var indgået med Dansk Industri (DI). Derved havde forhandlerne fra NNF holdt ord. Hvorvidt medlemmerne mener, deres krav er opfyldt – og hvor dyre de er blevet – afdækkes af den kommende urafstemning, hvis resultat offentliggøres den 26.februar.

Forliget betegnes som historisk, fordi det indeholder en individuel mulighed for at benytte 2,7 pct. af den ferieberettigede løn til løn, ekstra pensionsindbetaling eller frihed. Forhandlerne på begge sider af bordet er tilfredse med denne landing. For arbejdsgivernes vedkommende betyder det, at slagteriarbejderne fremover har det ekstra element af individualitet med i overenskomsten, som dybest set giver dem forskellige aflønningsformer. Ordningen kører frem til udgangen af år 2004.

Forliget er desuden et-årigt, hvilket bringer området “i rytme” med industriens overenskomstfornyelse. Den samlede udgift for arbejdsgiverne sættes til at være på 4,5 pct., når året er omme, hvilket med pensionsforbedringer er på linie med industriens overenskomst.

Omkostningerne dækker blandt andet, at ansatte får 100 pct. dækning fra første sygedag i forbindelse med en arbejdsulykke, og der er samtidigt indgået en aftale om, hvordan et maskinstop skal aflønnes, som tidligere har givet anledning til mange arbejdsnedlæggelser.

DI havde krævet tre markante fleksible ordninger indarbejdet i den nye overenskomst. Den daglige arbejdstid fra 6-17 skulle udvides, og den ugentlige arbejdstid skulle lokalt kunne aftales til mere end 40 timer, som samtidig skulle gøres variabel. Overenskomsten har indført forskellige frivillige forsøgsordninger, der baner vej for DI´s ønsker.
Slagteriarbejdernes kampvillighed har i hvert fald aftvunget respekt på begge sider af forhandlingsbordet. Det har været afgørende for begge parter at opnå et resultat, der kunne bilægge strejkerne, der har fulgt i kølvandet på nær sagt hvert eneste overenskomstforlig de sidste tyve år.

De næste to uger ligger bolden på slagteriarbejdernes banehalvdel. Det er op til dem at afgøre, hvorvidt de vil kunne spise den yderligere fleksibilitet og individualisering af deres arbejdsforhold.

Netavisen 11. februar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne