Krigsmodstandere møder udenrigsministeren

Pressemeddelelse

Tre repræsentanter for de over 400 danske universitetslærere og intellektuelle, som har skrevet under på erklæringen “Mellemøsten har brug for fred, ikke for krig” – bragt som annonce i Information og Politiken – mødes mandag den 3. februar med Udenrigsministeren i Udenrigsministeriet.

“Vi er helt enige i Tysklands kansler Schröders udtalelse d. 29. januar om, at det er både nødvendigt og muligt at løse krisen omkring Irak fredeligt. Vi er overbeviste om, at en krig mod Irak vil være en katastrofe. Selv om en sådan krig, med eller uden FN-mandat, skulle blive en militær succes, så vil den skabe tusinder af nye tilhængere af terrornetværk blandt dybt frustrerede arabiske og muslimske unge. De vil opfatte USAs og vestens adfærd som et nyt højdepunkt af vestligt hykleri og magtarrogance, når USA/Vesten samtidig på 36. år ser gennem fingre
med Israels klokkeklart folkeretsstridige besættelsespolitik og statsterror mod palæstinenserne. Krigen vil desværre ikke bekæmpe terroren, men snarere skabe mere terror og bitterhed mod USA. Det kan ikke være i vores interesse,” udtaler Poul Villaume, professor i historie ved Københavns Universitet.

“Hvis USA virkelig har sikker viden om, at Irak besidder masseødelæggelsesvåben, må denne viden stilles til rådighed for våbeninspektørerne, så de kan sørge for våbnenes ødelæggelse.”

“Alternativet til den politiske og menneskelige katastrofe, som en angrebskrig mod Irak vil blive, er en drastisk lempelse af den handelsembargo, som har udviklet sig til at være et sandt, anvendt, masseødelæggelsesvåben, der direkte eller indirekte allerede har kostet mindst en million irakere livet. Embargoen har isoleret og svækket den irakiske befolknings modstandskraft og styrket – ikke svækket – Saddam Hussein og hans diktatoriske greb om magten i landet,” siger PoulVillaume.

“Vi håber, at vi på mødet med Udenrigsministeren kan trænge igennem med nogle af disse argumenter, og at regeringen i det hele taget vil lytte til den udbredte skepsis, der iflg. alle meningsmålinger er imod denne krig i den danske befolkning, vel at mærke også selv om krigen skulle blive ført i FNs navn. Ligesom tusinder af vore kolleger i Europa og i USA, som har underskrevet tilsvarende appeller som vores, føler vi, at vi som forskere og intellektuelle, har en særlig forpligtelse til at pege på disse tungtvejende argumenter imod en militær løsning i Irak,” slutter Poul Villaume.

Udover Poul Villaume deltager, Per Clausen (tidligere formand for Dansk Magisterforening) og Bernhelm Boss-Bavnbek, lektor i matematik på RUC i mødet med Udenrigsministeren.

Yderligere oplysninger: Poul Villaume tlf. 32 84 46 60


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne