LO: Kønskvotering og grænseaftaler

LO har indkaldt til ekstraordinær kongres den 8. februar. Ikke for at tage stilling imod den truende Irak-krig, men for at få afklaret grænseaftaler og kønskvoteriger.

Der er kamp om medlemmernes kontingentkroner. På LO´s ekstraordinære kongres den 8. februar skal der tages stilling til en ny metode til at afklare grænseaftaler mellem de respektive forbund. LO-ledelsen har selv fremlagt et forslag, der giver medlemmerne større ret til at kunne vælge, hvilket forbund de ønsker at stå i – inden for LO forstås. De store forbund er indbyrdes uenige. FOA støtter LO-forslaget, mens SiD er imod. Efter alt at dømme falder forslaget, så LO må leve videre med de nuværende regler. Mange forbund er til gengæld enige om, at netop varetagelsen af grænseproblemerne efterhånden er LO´s eneste berettigelse.

Et andet vigtigt spørgsmål er, at mændene er alt for dominerende. Det mener toppen af kvindernes forbund, KAD, som i forbindelse med LO´s ekstraordinære kongres ønsker kønskvotering i ledelsen indført. KAD peger på, at kvinderne udgør 48,6 pct. af fagbevægelsens medlemmer, men kun to ud af tyve forbund har kvinder som formænd.
KAD angiver ikke, hvordan det kommer medlemmerne til gode, hvis mandlige fagpampere byttes ud med kvindelige.

Netavisen 31. januar


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne