Arbejdsløse som forsøgskaniner

I Ringkjøbing kommune har man stillet sig til rådighed for regeringens forsøg om et enstrenget arbejdsformidlingssystem. Den lokale arbejdsformidling er gået med på “spøgen”, hvilket umiddelbart betyder en nedlæggelse af arbejdsformidlingen, som omdannes til et “alt i én-beskæftigelseshus”.

Det er de arbejdsløse, som kommer til at mærke følgevirkningerne. Fremover skal både dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, flygtninge/indvandrere, fleks- og skånejobbere “serviceres” i samme hus. Ordningen er skruet sådan sammen, at kommunen samtidig skærer ned på det samlede antal “behandlere”, da det nye hus angiveligt fungerer mere rationelt.

Kontorbestyrer for SiD Struer, Ib Ø. Poulsen, er ikke begejstret for ideen:
– Samarbejdet bør alene omfatte dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Ellers vil kontoret drukne i sagsbehandling. Samtidigt sætter man Arbejdsmarkedsrådet uden for styring af det nye hus, hvilket er i konflikt med rådets opgave om at overvåge arbejdsmarkedet i hele amtet. I stedet overlades styringen til de sociale koordinationsudvalg.

VK-regeringen har allerede forberedt et enstrenget system, som var indeholdt i den ny arbejdsmarkedsreform “Flere i arbejde”, der med Socialdemokratiets stemmer blev vedtaget i efteråret 2002. Forsøget i Ringkjøbing undlader behændigt at bruge udtrykket “enstrenget”, på trods af, at det er det reelle indhold.

Se også:
Retsløse tilstande for arbejdsløse i aktivering Netavisen 14.01.2002
“Projekt arbejdsklar” – bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft Netavisen 12.09.2002

Netavisen 28. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne