A-kassernes borgfred ophævet

LO-forbundene indgik sidste forår den såkaldte musketér-ed. Med den i hånd var der ingen forbund, der i forbindelse med regeringens lov om tværfaglige a-kasser ville gå på strandhugst hos andre forbunds medlemmer. Der blev hermed indgået en fredsaftale, der skulle sikre en enig LO-blok i kamp mod de kristelige a-kasser.
For godt en uge siden brød freden sammen.

På LO´s hovedbestyrelsesmøde sidste tirsdag blev borgfreden ophævet. Det skete som konsekvens af, at der var flere forbund, der allerede havde meldt sig under regeringens faner, idet de ønskede at etablere sig som tværfaglige a-kasser. Kort efter, at borgfreden brød sammen, gjorde a-kassen for stats- og teleansatte sig tværfaglig, hvilket fik et andet større forbund – FOA, Forbundet af offentligt ansatte – til at indtage den samme holdning.

LO-sekretær Harald Børsting mener ikke, at freden vil blive afløst af krig:
– Jeg tror, at LO-kasserne vil opføre sig lige så anstændigt, som de hele tiden har gjort, men der vil komme problemer på lidt længere sigt, udtaler Harald Børsting og begrunder det med, at strukturen på arbejdsmarkedet vil ændre sig, hvorfor der vil opstå nye grænser, som forbundne må tilpasse sig.

LO-sekretæren glemmer, at “krigen” har været under fuld forberedelse, lige siden loven var et faktum og blev vedtaget den 1. september 2002. A-kasserne i samtlige forbund har indskrænket administrationen, aktiviteterne, kurser og lign. for at kunne tilbyde den billigste vare. LO-kasserne er endog gået over til de kristeliges reklamemetoder, idet de annoncerer i kuponhæfter.

SiD´s a-kasser har også over en bred bank skåret ned på udgifterne for at kunne matche de øvrige økonomisk, men forbundets a-kasseleder bryder sig ikke om beslutningen:
– Jeg synes, man skulle have opretholdt borgfreden. De fagligt afgrænsede a-kasser kan bedst tjene medlemmernes interesser. Det er heller ikke hensigtsmæssigt, hvis medlemmerne flytter til en anden a-kasse og samtidigt bliver stående i forbundet, udtaler Morten Kaspersen, som garanterer, at SiD ikke har planer om en tværfaglig a-kasse.

Fakta om Tværfaglige a-kasser

I løbet af 2003 vil syv tværfaglige a-kasser komme på landkortet:

* STA (a-kassen for stats- og teleansatte)
* Kristelig a-kasse (har hele tiden været tværfaglig)
* ASE (selvstændiges a-kasse begynder at optage lønmodtagere)
* Danske Lønmodtageres a-kasse
* Frie Lønmodtageres a-kasse (tidligere firmafunktionærer)
* IT-fagets (edb-fagets) a-kasse
* A-kassen for journalistik, kommunikation og sprog

Endelig overvejer FOA at oprette en tværfaglig a-kasse.

Netavisen 16. janaur 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne