Fogh vil i krig, Socialdemokraterne vil i krig med Sikkerhedsrådsresolution – danskerne vil ikke

Nye opinionsmålinger viser en voldsom modstand mod en Irak-krig – på trods af regeringens, folketingsflertallets og mediernes krigskurs.

Fogh-regeringen har fra sin første dag lagt sig i baghjulet på den gale amerikanske præsident og hans krigsplaner. Som formand for EU i sidste halvdel af 2002 gjorde Fogh-regeringen, hvad den kunne, for at forhindre udviklingen af en fælles modstand mod den illegitime krig mod Irak. Over for den danske offentlighed har dens holdning været: Ingen diskussion – Lad os vente og se, hvad der sker. Ligesom i missilskjoldspørgsmålet er man for – men vil først hoppe officielt på toget, når det begynder at køre.
Fogh blev imidlertid grebet på fersk gerning, da han i folketinget signallerede sin plan om, at Danmark skal deltage i en USA-ledet aggressionskrig uden et mandat i form af en ny resolution fra FNs sikkerhedsråd (som i givet fald i sig selv ville være i strid med FNs charter).
Den parlamentariske opposition kom op af stolene og fik genskabt den officielle konsensus om, at Danmark kun vil støtte en krig med et ‘FN-mandat’. Til gengæld er ikke bare regeringspartierne, men også Socialdemokratiet og De Radikale for dansk krigsdeltagelse, hvis der foreligger en sådan resolution.

Den regeringstro danske presse har blindt støttet den foghske krigskurs og den parlamentariske konsensus – samtidig med at den har gjort hvad den kunne for at usynliggøre den voksende danske og internationale krigsmodstand. Ifølge dansk presse er den danske fredsbevægelse nærmest ikke eksisterende – på trods af at den har markeret sig uafbrudt og stadig kraftigere siden Afghanistan-krigen blev indledt. I dag har FredsVagten foran Christiansborg stået der permanent i 464 dage – det er for længst en verdensrekord i permanent krigsprotest foran et parlament. Modstanden mod Irak-krig kom bl.a. til udtryk i den store demonstration og fredskoncerten den 26. oktober og på mange måde under EU-topmødeprotesterne i midten af december.

Først med kæmpedemonstrationerne i USA og i 38 andre lande den 18. januar begyndte den regeringstro presse at interessere sig for den danske antikrigsbevægelse: Hvor var den henne? Aktivister havde lænket sig fast til den amerikanske ambassade, Danmarks største krigsprofittør A.P.Møller var blevet overmalet, FredsVagten foran Christiansborg og initiativet Stop Terrorkrigen forstærkede protesten, aktivister var på fremstød mange steder i landet med løbesedler, der opfordrer til deltagelse i kæmpedemonstrationen i København den 15. februar. I øjeblikket dannes lokale antikrigsgrupper over hele landet, også på gymnasier og universiteter i en lang række byer.
Hvis pressen vil, er antikrigsbevægelsen ikke svær at få øje på.

Fredag den 24. januar offentliggjordes to nye opinionsmålinger (fra henholdsvis Vilstrup i Politiken, og Megafon for TV2) om befolkningens holdning til forskellige scenarier omkring en Irak-krig. De var begge entydige: Det overvældende flertal af danskere er imod en Irak-krig og imod dansk krigsdeltagelse.
Vilstrups måling viser at 9 ud af 10 danskere er imod en amerikansk-anført krig uden om FN. At 2 ud af tre er imod en krig selv med en sikkerhedsrådsresolution i ryggen. Og at et stort flertal af danskerne er imod dansk krigsdeltagelse i nogen form. (Se Vilstrup-målingen her)
Megafon kommer frem til at 3 ud af 4 danskere er imod en USA-krig uden en sikkerhedsrådsresolution, og den viser et klart flertal imod dansk krigsdeltagelse i nogen form.
Til gengæld har den et meget spinkelt flertal for støtte til en krig med en FN-resolution i ryggen – men altså uden dansk deltagelse. (Se Megafon-målingen her)

Det fik (selvfølgelig) TV2 til at kaste sig ud i en større kampagne om, at danskerne gerne vil have krig, hvis der er et sikkerhedsrådsmandat. Da Vilstrup-målingen kom på gaden, blev overskriften i stedet, at opinionsundersøgelserne peger hver sin vej.
Det er en decideret fuptolkning: Meningsmålingerne viser entydigt at krigsmodstanden i Danmark til stadighed vokser. At et helt overvældende flertal af befolkningen er imod USA’s plan for en krig med en koalition uden en ny resolution fra Sikkerhedsrådet. At et stort flertal i befolkningen er imod dansk deltagelse i en krig både uden og med en ny FN-resolution. Og at det er overvejende sandsynligt, at der er et klart flertal i befolkningen også imod en krig på basis af en FN-resolution, selv uden dansk deltagelse.
En tilsvarende norsk undersøgelse (Se den her) viser at 90 pct. af nordmændene er imod en USA-krig uden FN-mandat og at to ud af tre er imod en krig, selv med et FN-mandat. Tallene for Sverige og Tyskland og de fleste andre europæiske lande peger i samme retning. TV2-Nyhederne konkluderede, at Danmark var det eneste europæiske land, hvor befolkningen støtter en krig. Det er simpelthen løgn.
På trods af at Fogh-regeringen har signalleret støtte til en hvilken som helst krig, og at socialdemokratiet gerne ser en krig og dansk krigsdeltagelse på basis af en FN-resolution – og på trods af en massiv kampagne i medierne for krig – er det regeringen og folketingsflertallet, der er på kollisionskurs med et klart flertal i befolkningen.

Så: Hvor er danskerne støtte til regerings krigspolitik henne? Hvor er støtten til den socialdemokratiske position: krig og dansk krigsdeltagelse med en sikkerhedsrådsresolution? Den eksisterer ikke. Krigspolitikken i en hvilken som helst form bliver i øjeblikket stadig mere isoleret. Det er ikke mindst den levende danske antikrigsbevægelses fortjeneste. Opgaven er nu at aktivere og synliggøre denne brede folkelige protest og opbygge en antikrigsbevægelse, der afspejler den enormt brede modstand – og sikre at landsdemonstrationen den 15. februar i København bliver rekordstor.

Netavisen 25. januar 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne