SiD accepterer indslusningsløn

CO-Industri har allerede indgået aftale med industriens arbejdsgivere om indførelsen af indslusningsløn.
Derved har de anerkendt et af de vigtigste problemer for lønmodtagerne i regeringens udskældte arbejdsmarkedsreform “Flere i arbejde”.
SiD, som er det største forbund i CO-Industri, har tavst accepteret aftalen, på trods af at forbundet tidligere skarpt har kritiseret reformen.

Kamelen blev slugt – igen.
Denne gang handler det om arbejdsmarkedsreformen “Flere i arbejde”, der blev vedtaget i efteråret med samtlige stemmer med undtagelse af SF og Enhedslisten. På trods af Socialdemokratiets deltagelse stillede en lang række forbund og fagforeninger sig skarpt kritiske over for reformen. Som det største af disse forbund stod SiD i spidsen.
Nu er CO-Industri og Dansk Industri (DI) blevet enige om en aftale, hvori man er blevet enige om at indføre den omstridte indslusningsløn. SiD har derved, som det største forbund i CO-Industri, slugt en meget stor kamel.
Reformen blev først og fremmest kritiseret for at ville misbruge arbejdsløse som billig arbejdskraft. Metoden blev i reformen kaldt for “ansættelse i en opkvalificeringsperiode” og havde angiveligt det formål, at det herved skulle blive lettere at tilpasse ledige til arbejde. I opkvalificeringsperioden er det imidlertid gældende, at arbejderen ikke modtager samme løn som sidekammeraten.

DI og CO-Industri er blevet enige om følgende:
· Der kan indgås lokalaftaler om vilkår for ansættelse i opkvalificeringsperioden. Lignende aftaler kan også indgås for at fastholde personer med nedsat arbejdsevne.
· Samarbejdsudvalgene skal orienteres og inddrages i udarbejdelsen af arbejdspladsintroduktionen, som skal finansieres af de offentlige myndigheder. I denne periode er den enkelte person ikke ansat på eller af virksomheden. Vedkommende arbejder der blot!
· Der skal på den enkelte virksomhed være “et rimeligt forhold” mellem antallet af de ordinært beskæftigede og antallet af personer med løntilskud, arbejdspladsintroduktion eller andre ordninger. Der er enighed om, at aftalen ikke må føre til misbrug, herunder fortrængning af allerede ansatte.

Aftalen er en regulær indarbejdelse af arbejdsmarkedsreformens mest uhyggelige bestanddel. Det er nu op til arbejdsgiverne lokalt at kræve indførelse af indslusningsløn i op til et halvt år. Her gælder ingen hensigtserklæringer om, at der ikke må finde misbrug sted, eller at nuværende ansatte ikke må fyres på den konto. Det er arbejderne, der har bevisretten, når det skal påvises, og det er historisk yderst vanskeligt. Arbejdsretten har alle dage taget arbejdsgiverpartens udsagn for gældende i den slags tvister.

Kommunistisk Politik 2, 2003
Netavisen 18. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater