Retsløse tilstande for arbejdsløse i aktivering

88 pct. af kontanthjælpsmodtagere i aktivering i Ribe Amt er blevet frataget deres kontanthjælp på et mangelfuldt grundlag.

Det Sociale Nævn i Ribe Amt har gravet lidt i amtets praksis, når det handler om aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Resultatet er, at det mere minder om en regulær heksejagt, der har til formål at spare amtet for bistandshjælp ved at fratage kontanthjælpsmodtagerne deres indkomst i form af retsløse tilstande.

Nævnet har med undersøgelsen, der er den første af sin art i Danmark, påvist, at ni kommuner kun i 13 ud af 50 tilfælde har spurgt de ledige om deres egen forklaring på, hvorfor de var udeblevet fra aktivering. 44 ud af de 50 kontanthjælpsmodtagere blev frataget deres indkomst på et mangelfuldt grundlag.

De aktiverede har ingen organisationer at henvende sig til for at søge hjælp med disse problemer, da de sjældent har råd til medlemskab af en fagforening. Derfor er de også overladt til sagsbehandlerens råd og vejledning. Der var da heller ikke så meget som én af de 44, som ankede fratagelsen af kontanthjælpen. Havde de gjort det, var kommunernes afgørelse blevet omstødt af Det Sociale Nævn.

Enhedslisten har nu taget initiativ til en byge af spørgsmål til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen:
– Mange kontanthjælpsmodtagere bliver behandlet helt urimeligt. Deres muligheder for at klage er ikke reel, og de har ikke en gang en fagforening til at hjælpe dem. Jeg har bedt ministeren om at sikre, at kommunerne som et minimum behandler kontanthjælpsmodtagere ud fra almindelige retsprincipper, udtaler Søren Søndergaard, arbejdsmarkedspolitisk ordfører fra Enhedslisten, til Fagbladet.
I løbet af foråret skal Folketinget behandle et forslag fra Enhedslisten, der fratager kommunerne retten til at inddrage kontanthjælpsmodtagernes indkomst.

Der er andre områder, hvor de arbejdsløse er retsløse. Bliver de udsat for en arbejdsskade, er de ikke berettiget til erstatning. Dette er fastslået i en principiel afgørelse af Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse.
Kommunerne i Ribe Amt er ikke alene om at praktisere misbruget. Senest har Hillerød kommune for anden gang af det Regionale Arbejdsmarkedsråd fået, at deres aktivering er ulovlig. Det er SiD Hillerød, der har rejst sagen, fordi kommunen havde indgået en aftale med ISS tilladt, at de aktiverede blev lønnet med kontanthjælp i de første tre uger, hvorefter der skulle foreligge en handlingsplan for den enkelte. I en tredjedel af tilfældene er de aktiverede imidlertid fortsat på kontanthjælp langt ud over de tre uger.

Formanden for SiD Hillerød, Tue Tortzen, mener, at ISS må undgælde for den manglende betaling, ligesom det også må få konsekvenser for kommunen, at de overtræder loven så groft.

Det vil i givet ikke være den eneste kommune, der får at spytte i kassen.
Der er netop faldet dom mod Silkeborg kommune for at misbruge arbejdsløse i aktivering til ordinært arbejde. SiD Silkeborg, som rejste sagen, har hentet 23.289 kr. til seks kontanthjælpsmodtagere.

Sagerne viser desværre alt for tydeligt, at det ofte er tilfældigheder, der afdækker misbruget. Det er kun sjældent de offentlige myndigheder, der selv griber ind; men alt for ofte er det overladt til fagforeninger, der dels påtager sig en rolle i forhold til de udstødte og dels får nys om misbruget.

Netavisen 14. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne