Arbejdsløshed (og nedslidning) tvinger folk på efterløn

En ny Metal-undersøgelse peger på, at det i allerhøjeste grad er arbejdere, som på grund af deres alder (og som følge af års nedslidning på arbejdsmarkedet) kasseres af arbejdsgiverne, der går på efterløn. Langt de fleste medlemmer af Metal, der sidste år gik på efterløn sidste år, var arbejdsløse uden reel udsigt til at komme i arbejde igen. Kasseret af arbejdsgiverne (altså udstødt fra arbejdsmarkedet).

De gentagne påstande om, at efterlønsordningen stadig er for god og misbruges af arbejdere, der går på efterløn skønt de sagtens kunne fortsætte på deres arbejdsplads frem til de blev pensioneret, ja de bliver skudt i sænk i en undersøgelse, som fagforbundet Dansk Metal har foretaget. Folk trækker sig ikke frivilligt tilbage fra arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen, for at leve fedt på efterløn. De tvinges derimod til at gå på efterløn som følge af arbejdsløshed (og nedslidning).

Det er ikke de ældre arbejdere, som har et fast job, men først og fremmest de arbejdsløse ældre, som går på efterløn. 82,6 procent (fire ud af fem) af de ældre metalarbejdere, som valgte at gå ældreløn i 2002, var arbejdsløse. Folk, der var kasseret af arbejdsgiverne/udstødt fra arbejdsmarkedet på grund alder. Mere end halvdelen havde været arbejdsløse i over et år. Udsigterne til at få et nyt arbejde var mere end ringe.

Arbejdsløshedens fortsatte (og på ny voksende hærgen) rammer de ældre arbejdere hårdt – trods den megen tale om virksomhedernes sociale ansvarsbevidsthed og såkaldte nye seniorpolitik kasseres de ældre arbejdere stadig i stort omfang. Er du oppe i årene, så er arbejdsgivernes ordre: du er fyret, ud af klappen. Vi kan ikke bruge dig længere. Det er den mest udbredte form for seniorpolitik i dagens Danmark.

Samtidig er udbytningen og nedslidningen af arbejdskraften ikke blevet mindre. Hvor mange, der er gået på efterløn, fordi de fysisk og psykisk er totalt slidt i bund efter et langt arbejdsliv. Det fremgår tilsyneladende ikke af undersøgelsen.

751 metalarbejdere gik på efterløn sidste år. 620 var arbejdsløse; kun 131 sagde deres arbejde op for at gå på efterløn. Når det i høj grad er arbejdsløse, der “af sig selv” vælger at gå på efterløn, så lyder kampagnen for nye forringelser af efterlønsordningen unægtelig endnu mere hul. At ville sikre flere mennesker, der står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Problemet er, at de ældre arbejdere kasseres fra arbejdsmarkedet som ubrugelige (eller slides ned til
sokkeholderne), at de tvinges til at tage mod tilbuddet om efterløn – ikke, at folk ikke vil arbejde og udnytter en, som det igen og igen hævdes, alt for god efterlønsordning til at trække sig alt for tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.
Der er ingen grund til at købe argumenterne for en mere eller mindre total afskaffelse af den danske efterlønsordning.

Netavisen 10. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne