Den Dominikanske Republiks kommunister har afholdt deres 5. kongres

I november 2002 afholdt Den Dominikanske Republiks Kommunistiske Arbejderparti (PCT) sin 5. kongres. PCT, der stiftedes i 1980 og har en lang historie i den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse, er ligesom APK i dag medlem af Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer, IKMLPO, der også havde sendt sine hilsner til kongressen.

På kongressen, hvis officielle navn var “5. kongres Marino Báez” (opkaldt således til minde om partiets internationale sekretær Marino Báez, der i august 2001 under en rejse gennem Colombia myrdedes af fascistiske dødspatruljer), opsummerede PCT sit arbejde siden den 4. kongres i 1998 og analyserede såvel den nationale som internationale situation og partiets opgaver i forbindelse hermed.

I forhold til den nationale situation karakteriserede kongressen den nuværende dominikanske regering under ledelse af Hipolito Mejía som en regering, der “gennemfører den antinationale model, som påtvinges landet af de internationale økonomiske og politiske magtorganer, en model baseret på frihandelszoner, turisme og remisser.” Derudover “øger og uddyber regeringen landets afhængighed gennem et fortsat udsalg af offentlig ejendom og en helt ustyrlig lånoptagning”.
Kongressen konstaterede endvidere, at regeringen er stærkt præget af korruption, politisk intolerance og antidemokratiske tendenser.

I denne indenlandske situation betonede kongressen nødvendigheden af at mangedoble anstrengelserne for at ændre Den Dominikanske Republiks nuværende politiske kurs. Og i sammenhæng hermed slog kongressen fast, at “partiets fortsatte opbygning på basis af marxismen-leninismen er af vital betydning” og “med det klare mål at gå fremad mod erobringen af den politiske magt”.
Kongressen understregede desuden vigtigheden af at arbejde for en styrkelse af landets patriotiske kræfter, hvori enheden blandt venstrekræfterne er en vigtig del, som partiet må arbejde for at opbygge i bestræbelserne på at frembringe progressive forandringer.

Kongressen fremsatte parolen “Gå fra den lokale magt til erobringen af den totale magt!”, og den opfordrede til, at der hurtigt iværksættes de nødvendige politiske, uddannelsesmæssige og administrative initiativer, der skal sikre en social basis for dette projekt. Endvidere vedtog kongressen, at PCT gennem et valgforbund med MIUCA (Bevægelsen for Uafhængighed, Enhed og Forandring) skal sikres deltagelse i præsidentvalget i 2004.

Med hensyn til den internationale situation fremhævede kongressen, at “selvom imperialismen har iværksat en offensiv mod folkene efter den 11. september 2001, så er der en opvågnen og stigning i arbejdernes og de andre folkelige kræfters kamp i mange lande, hvilket er et vigtigt kendetegn ved dagens verden”.
I denne kontekst hilste kongressen fremgangen for venstrekræfterne i Brasilien med Lula Da Silvas sejr og i Ecuador med sejren til Lucio Gutiérrez, ligesom den hilste “den bolivarianske revolution” i Venezuela, udviklingen af Bred Front (Frente Amplio) i Uruguay, den folkelige kamp i Argentina og guerillaernes fortsatte kamp i Colombia.

“Disse folkelige kampe og venstrefløjens styrkelse finder sted på et tidspunkt, hvor det kapitalistiske system på ny er i recession og med den særlige omstændighed, at denne recession beviser nyliberalismens fiasko, samme fiasko, som alle andre teorier før den har lidt med hensyn til at redde kapitalismen fra de cykliske kriser, som er en del af dens væsen,” fastslog kongressen.

Kongressen noterede sig også, at “USA opretholder sin fjendtlige politik over for den cubanske revolution og forstærker sine anstrengelser for dannelsen af ALCA (Det Panamerikanske Frihandelsområde) og for implementeringen af såvel Plan Puebla-Panama som planen om en intervention i Colombia”.
Hele denne politik, som PCT vender sig stærkt imod, har ifølge de dominikanske kommunister til formål at genkolonisere Latinamerika, kvæle udviklingen af befrielsesbevægelserne og styrke den amerikanske imperialismes positioner på det latinamerikanske kontinent.

I forhold til den internationale marxistisk-leninistiske kommunistiske bevægelse opfordrede kongressen til, at PCT fortsætter sit arbejde i og styrkelsen af IKMLPO og støtter dennes aktiviteter som fx seminaret Revolutionens Problemer i Latinamerika, der hvert år afholdes i Ecuador.
Med ordene “Gid handlingerne må svare til ordene! 5. kongres Marino Báez” slutter den generelle resolution fra PCT’s 5. kongres.

Netavisen 22. december 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne