‘Nej til krig’: Nyt fredsinitiativ på Sydfyn

– Vær med til at starte en ny fredsbevægelse på Sydfyn, der aktivt vil gå imod en ny krig mod Irak og siger nej til at krig mod andre lande bliver brugt til fremme politiske mål og magtambitioner.
Sådan lyder opfordringen en fra en række fagforeningsformænd, fredsaktivister og venstrefløjen.

Den nye bevægelse ‘Nej til krig -Sydfyn’ bliver stiftet på et åbent møde tirsdag 26. november 2002 kl. 19.30 i Byskolens aula. Jesper Kiel, Internationalt Forum:
– Vi vil i første omgang vende os mod planerne om krig mod Irak, men vi fortsætter under alle omstændigheder. Vi vender os generelt imod at militærmagt i stigende grad anvendes som politisk instrument. Konflikter løses ikke langsigtet med krig og trusler.

Anbefalere af mødet er: Jørn Jensen -formand for Dansk Metal – Svendborg, Per Holscher -faglig sekretær i Dansk Sygeplejeråd på Fyn, Niels Chr. Nielsen – formand for LO-Svendborg, Marit Møller Nielsen formand SiD-Svendborg, Hjørdis Wirth Carlsen- fredsaktivist, Lars Griffelglad – medlem af Kristeligt Folkeparti og fredsudvikler, Henrik Nedergaard Enhedslisten Svendborg, Albert Hytteballe – forfatter, Masoum Moradi -SF-Svendborg og Jesper Kiel -Internationalt Forum Svendborg.

Initiativgruppen kan kontaktes på tlf. 62 21 93 44

Udkast til grundlag for Initiativet “Nej til Krig” Sydfyn:

Verden er truet af krig efter at USA har lagt en mere aggressiv kurs med USA‚s præsident Bush i spidsen. Den aggressive kurs anvendes overfor lande, som ikke indordner sig under USA‚s dominans. Den såkaldte ‰kamp mod terrorismen‰ bruges som argument for at opretholde USA‚s magtposition og dominans og indlede krige mod lande, man ikke bryder sig om.

Vi vender os mod en udvikling , hvor krig mod andre lande anvendes som politisk middel. Vi vil modarbejde en udvikling, hvor USA bruger krig til at fastholde og styrke sin økonomiske og militære dominans i verden. Krig og militærmagt fører ikke til en mere fredelig og retfærdig verden.

Der er samtidig en meget stor del verdens befolkninger, som lider af sult og økonomisk underudvikling. Krig vil kun forværre denne situation for civilbefolkningerne i de lande, der bliver påført krigen. I stedet for at bruge enorme ressourcer på krig, burde der i stedet bruges flere kræfter på en udvikling af verdens fattige lande.

Netop nu truer en ny krig ved den Persiske Golf. Krigen skal demonstrere USA`s magt på verdensplan, og fastslå deres kontrol med regionens olieressourcer. Den amerikanske præsident Bush og Englands Tony Blair er fast besluttet på at gå i krig – selvom størstedelen af verdens lande og hovedparten af klodens befolkning er imod den.

Prisen i menneskeliv bliver høj. Den sidste krig i Golfen kostede mindst 150.000 mennesker livet, og den efterfølgende handelsembargo har slået over en million mennesker ihjel -ifølge UNICEF var 500.000 af dem børn. En ny krig vil skabe endnu mere død og ødelæggelse og ramme den civile befolkning.

Vi tager afstand fra Saddam Husseins regime, men demokratiske forandringer skal ikke påtvinges gennem krig, men gennemføres af det irakiske folk.

En krig kan få hele Mellemøsten til at eksplodere. Det kan frygtes, at Ariel Sharon og Israel i strid med FN‚s resolutioner, vil benytte en krig mod Irak til at iværksætte nye angreb mod palæstinenserne og knuse håbet om et frit og uafhængigt Palæstina.

Krigen kan stoppes før den begynder, hvis der kommer et massivt folkeligt pres.

Internationalt vokser en ny fredsbevægelse frem.

Vi vil arbejde imod dansk deltagelse i krigen mod Irak.

Danmark skal arbejde for at FN får stoppet krigen.

Hvis FN’s sikkerhedsråd, under amerikansk pres sanktionerer en militæraktion, vil det fuldstændig undergrave FN‚s autoritet for fremtiden.

Venlig hilsen

Jesper Kiel
Møllergade 108
5700 Svendborg
tlf 62 21 93 44
E-mail: jesper_kiel@mail.dk

Netavisen 23. november 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne