Bredt forlig om arbejdsmarkedsreform

I mandags opnåede regeringen det første brede forlig, siden den kom til. SF og Enhedslisten er de eneste, der undlod at indgå i forliget. Socialdemokratiet har valgt at indgå på lige fod med Dansk Folkeparti i forliget.

Forligets bredde er i sig selv en sejr for VK-regeringen, der dermed kan hævde at have punkteret myten om regeringens blokpolitik.

Indholdet i forliget er imidlertid den vigtigste sejr for regeringen; – og et voldsomt principielt angreb på alle arbejdsløse og deres rettigheder. Formålet er blandt andet at spare penge til aktivering. Staten sparer til næste år 350 millioner kroner, hvilket stiger til 500 millioner kroner i 2004.

– Rådighedsreglerne bliver strammet, så dagpengemodtagerne tvinges over på kontanthjælp:
– Ledige skal fra første dag være klar til et “rimeligt” arbejde
– Ledige skal aktiveres efter seks måneder
– Personlig kontakt til den ledige mindst hver tredje måned
– Alle under 30 år kan som hovedregel ikke få dagpenge eller kontanthjælp under uddannelse
– Alle ledige omfattes af et individuelt tilpasset kontaktforløb

Vejen ud af dette mistillidssystem har to udgange: Man kan erhverve sig et job i konkurrence med hundredtusinder andre; eller man tvinges på kontanthjælp. Hovedparten tvinges på kontanthjælp, hvilket hjælper på ledighedsstatistikkerne, der kun omfatter dagpengemodtagerne. Forligsteksten dikterer kontanthjælpsmodtagerne til en indkomstnedgang på op mod 1.250 kr. om måneden (for ægtepar 2.500 kr.) fra 2004.

Ifølge den socialdemokratiske arbejdsmarkedspolitiske ordfører, Jan Petersen, var det vigtigt at være blandt forligspartierne for at søge indflydelse, idet han vurderer, at SD har kunnet luge ud i de mange optræk til nye angreb på ledige.

Ole Sohn (SF) mener, at reformen afspejler regeringens hidtidige politik:
– Det her er en regulær liberalistisk tankegang. Tanken er, at bare det bliver surt nok, så tager folk arbejde. Men der er ingen ledige job. Der er en lige linie i regeringens politik overfor fagbevægelsen. Fra deltidsloven og frem til forslaget om forbud mod eksklusivaftaler, det er et led i samme plan.

Også Enhedslisten vender sig mod forringelserne. SiDs formand Poul Erik Skov Christensen kalder det ‘et borgerligt forlig med besparelser og reelle forringelser’. (Se SiDs pressemeddelelse)

Se også
Hele forligsteksten Arbejdsministeriet (Pdf)

Netavisen 8. oktober 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne