Nyt LO?

I et åbent brev til LO-formand Hans Jensen har Peter Sand Mortensen opfordret LO til at samle alle lønmodtagere til en fælles manifestation i forbindelse med EU-topmødet 12. og 13. december.
Samtidig har LO-formanden særdeles travlt med at lancere noget, han kalder ‘Et nyt LO’

Faglig kommentar
Kommunistisk Politik 19, 2002

I et åbent brev til LO-formand Hans Jensen har Peter Sand Mortensen, afdelingsformand for SiD i Hanstholm og medlem af SiDs hovedbestyrelse, opfordret LO til at samle alle lønmodtagere til en fælles manifestation i forbindelse med EU-topmødet 12. og 13. december.
Peter Sand Mortensen mener, at anledningen benyttes til en generalstrejke i protest mod den danske regerings “frontalangreb” på de danske arbejdere.
Jeg mener, at der er behov for en meget kraftig reaktion på regeringens angreb på fagbevægelsen og den danske model. Vi er nu i en situation, hvor vi, uden at komme i strid med Hovedaftalen og Septemberforliget, kan appellere til en generalstrejke, siger Sand Mortensen:
– I valgkampen lovede de nuværende regeringspartier at stå værn om den danske model. Indgrebet i overenskomsternes bestemmelser om deltid er det modsatte. Det samme er et forbud mod eksklusivbestemmelser og et forbud mod sympatikonflikter.

LOs formand Hans Jensen har i disse dage særdeles travlt med at lancere noget, han kalder ‘Et nyt LO’:
“Afviklingen af støtten til Socialdemokratiet er led i en ambitiøs plan, der vil føre til gennemgribende forandring af den danske fagbevægelse. LO skal blive en uafhængig politisk magtfaktor, og LO-formand Hans Jensens vision er at samle alle lønmodtagere i én hovedorganisation”, skriver LOs ugebrev A-4:
“Danmark er for lille til tre hovedorganisationer for lønmodtagerne – LO, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Akademikernes Centralorganisation (AC). Ved at fjerne de sidste bånd til Socialdemokratiet har LO indledt en proces, der kan samle brede lønmodtagergrupper i én organisation.”
Begrundelsen for den store organisatoriske fusion (og baggrunden for at de økonomiske bånd til socialdemokratiet kappes) er ifølge LO-formanden ikke mindst det, at LO og den danske fagbevægelse skal spille en større rolle i EU. “Det ny LO” skal ikke mindst være en stor lobbyorganisation på europlan.
Det giver anledning til at konstatere, at politikken i det ny LO vil blive ved det gamle. Og hvad der er brug for at forny fagbevægelsen er først og fremmest politisk: at der bliver ført klassekampspolitik i stedet for institutionaliseret klassesamarbejde. Krisen for samarbejdspolitikken er den virkelige baggrund for fagbevægelsens medlemskrise. Den overvindes ikke ved at forstørre miseren og forstærke den på EU-plan.

Sand Mortensens forslag om generalstrejke er godt og bør hilses velkommen overalt – også af LO. Det ville være et rigtigt skridt, og et lillebitte skridt i den rigtige retning – modsat den kurs LO-formanden lægger op til i sin ‘vision’.
Ikke at en enkelt svale vil gøre nogen sommer, eller at LO-toppen for alvor skulle mene noget med ‘Et nyt LO’ andet end som en storfusion. Men der er simpelthen behov for at den danske arbejderklasse i stor stil markerer sin modstand mod Fogh-regeringens arbejderfjendske politik – og i øvrigt tilslutter sig den tradition for store arbejderprotester under EU-topmøderne, som efterhånden er ved at blive etableret. Sidst i Spanien hvor millioner nedlagde arbejdet.
Den er helt rigtig, Sand!

Kommunistisk Politik 19, 2002
Netavisen 26.septyember 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne