“Projekt arbejdsklar” – bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft i Odense

På linie med flere og flere kommuner rundt om i landet, såsom Silkeborg, Bjergsted og Farum Kommune, stiller Odense Kommune bistandsmodtagere til rådighed for private firmaer som ekstrem billig eller total gratis arbejdskraft uden faglige rettigheder. I øvrigt i klar modstrid med loven.

Det står nu helt fast: Odense Kommune har udliciteret aktiveringen af en del af bistandsmodtagerne i byen til private firmaer, som kynisk videreudlejer dem til virksomheder som gratis arbejdskraft og løntrykkere uden faglige rettigheder.
Her afsløres et eksempel fra det virkelige liv. Det private firma Projekt Fleksi-kurser, som på vegne af Odense Kommune aktiverer små 100 bistandsmodtagere. Aktiveringen består i – med økonomisk støtte pr. aktiveret fra kommunen og mod en mindre betaling fra firmaerne – at tilbyde de aktiverede som ren og skær slavearbejdskraft for andre private firmaer, f.eks. Bodum og Sanex. De aktiveredes “løn” betales fuldt ud af kommunen i form af bistandshjælpen.

Straksaktiveret som gratis arbejdskraft

En af de unge odenseanere, den19-årige Özgür Serin, som har været i “straksaktivering” ved Projekt Projekt Fleksi-kurser, fortæller overfor Netavisen om, hvordan han sammen med mange andre unge og for den sags skyld også ældre bistandsmodtagere med Odense Kommunes godkendelse kynisk er sendt i aktivering hos Projekt Fleksi-kurser. Her blev han som en total gratis arbejdskraft for firmaet Bodum sat til at samle kaffekander – uden løn og uden nogen former for rettigheder.

– Da jeg i sommers – efter at have afsluttet min studentereksamen – mødte op på socialkontoret for at få bistandshjælp, så jeg havde noget at leve af, blev jeg øjeblikkeligt sendt i straksaktivering. Det er den normale praksis i Odense Kommune. Jeg kunne vælge imellem at blive aktiveret tre steder. Den kommunale Pensionistservice, Bygningsrenoveringen – eller det private firma Projekt Fleksi-kurser. Uden at få noget reelt at vide, om hvad jeg gik ind til, valgte jeg det sidste, fortæller Özgür.

Det viste sig imidlertid hurtigt, at firmaets navn var et rent skalkeskjul. Ligesom det navneskilt, som bryder bygningerne, Projekternes Hus, er temmelig misvisende. For slet ikke at nævne den officielle betegnelse for aktiveringen på stedet: “Projekt Arbejdsklar”.

– Der var på ingen måde tale om, at firmaets aktivering af bistandsmodtagere havde noget som helst med projekter eller kurser at gøre. Vi var ren og skær arbejdskraft, der blev stillet gratis til rådighed for forskellige arbejdsgivere og skulle piskes til at lave så meget som muligt. Vor “løn”?, Jo, det var bistandshjælpen, der udbetales af kommunen. Firmaets indtægter de stammer delvist fra kommunen i form af et tilskud pr. aktiveret og fra de firmaer, såsom Sanex og Bodum, der får udført arbejde på stedet.

– Selv blev jeg sat til samle kaffekander for Bodum. Arbejde, som ellers skulle have været udført af overenskomstansatte arbejdere til normal løn – men som firmaet i dag får udført totalt gratis, når der ses bort fra det beløb på 30 øre for hver samlet kande, som Projekt Fleksi-kurser modtager, oplyser Özgür. Der er tale om, at Odense Kommune og firmaerne rent faktisk overtræder loven, da det ikke på nuværende tidspunkt er tilladt for kommunerne at sætte aktiverede kontanthjælpsmodtagere til at udføre almindeligt overenskomstdækket arbejde i private firmaer.

Ulovligt misbrug af aktiverede

Der er tale om en kommunal praksis, der allerede er blevet dømt ulovlig bl.a. i Bjergsted Kommune, hvor man har været tvunget til at stoppe aktiveringen af bistandsmodtagere, som i en produktionshal blev sat til at udføre arbejde, som er overenskomstdækket. Der er desuden anlagt sag mod Silkeborg og Farum Kommune for deres ligeledes ulovlige aktivering af bistandsmodtagere, der er beordret til at udføre arbejde for private firmaer som ekstrem billig arbejdskraft uden faglig rettigheder.

Arbejde, der ellers ville være udført af arbejdere, der er ansat på helt normale overenskomstmæssige vilkår. Sagen mod Silkeborg Kommune er blevet anlagt af SiD Silkeborg, fordi kommunen har sat 6 aktiverede til at pleje golfbanerne, hvor de bedrestillede silkeborgensere muntrer sig deres fritid, for det private firma Silkeborg Golfklub A/S.

– Sagen er klokkeklar, og vi forventer medhold. Kontanthjælpsmodtagere, der arbejder for private, skal have overenskomstmæssig løn. De ledige har udført arbejde, andre virksomheder skulle have udført, mener Christian Juhl, formand for SiD Silkeborg. Om aktiveringen kendes ulovlig, rører nu ikke kommunen synderlig. Man venter på det kommende indgreb fra regeringen, der gør aktivering af bistandsmodtagere som billig arbejdskraft og løntrykkere i private firmaer lovligt.

Også sagen mod Farum Kommune synes oplagt, fordi Farum helt på linie med Bjergsted Kommune har tvunget aktiverede ledige til at udføre normalt overenskomstdækket arbejde, som nedpakning af babylegetøj og rangler for private firmaer i kommunale produktionshaller. Nu har det klart ulovlige misbrug af aktiverede som gratis arbejdskraft fundet vej til hovedstaden på Fyn, Odense.

– En af Fleksi-kursers undskyldninger for at sætte folk i aktivering til som total gratis arbejdskraft at lave arbejdet med at samle kaffekanderne og pakke dem ned til salg i butikkerne, fremfor at ansætte folk på almindelige overenskomstvilkår. Den lyder, at arbejdet ellers normalt blev udført af indsatte i fængslerne. Som om det skulle gøre sagen bedre, at vi bliver sat til udføre såkaldt fængselsarbejde for et privat firma. Endog helt uden løn overhovedet.

Ubeskriveligt ringe arbejdsforhold

Arbejdsforholdene på Projekt Fleksi beskriver Özgür som rent utålelige. Firmaet har ansat en række folk som værksførere eller kontrollører, hvis fornemste opgave går ud på at piske de aktiverede til at lave så meget som muligt, og der absolut ingen muligheder for at klage over forholdene. Skulle man komme med indvendinger, så blev man blot bedt om at holde mund, finde sig i forholdene og rubbe neglene. Alt det brok gad man ikke høre på. Bare tag dig sammen og bestil noget!

Hver aktiveret er på papiret tildelt en kontaktperson, som man, hvis det skulle være nødvendigt, kan spørge om at få fri for arbejde eller lignende – men derimod ikke klage til, hvis man er utilfreds med forholdene. Der er intet, absolut intet, som blot minder om en talsmand, langt mindre en tillidsmand for de aktiverede. De har ingen rettigheder. Joh, til at melde sig helt ud af systemet, forklarer Özgür. Kun pligter. Den daglige stemning på arbejdspladsen Projekt Fleksi-kurser er helt i bund.

Den er præget af håbløshed over den situation, som man befinder sig, utilfredshed og surmulen over at blive udnyttet som gratis arbejdskraft samt manglende lydt til at overhovedet at møde på arbejdet. Alle tænkte kun på at komme væk derfra så hurtigt som muligt, når og hvis chancen bød sig. Der er et højt gennemtræk af folk.

– Folk er stærkt utilfredse med forholdene, hvilket ikke mindst viser sig ved det enorme fravær. Man gider simpelthen ikke møde på arbejde. Det kan dog koste dyrt. I form af nedsat bistandshjælp. Hvis man er for meget syg og ikke kan stille med en lægeerklæring, så skæres der i kontanthjælpen. Eller også bliver man henvist til Perron 23, hvor bistandsmodtagere, som skønnes ikke kunne passe deres aktivering, må troppe op hver morgen for at få udbetalt penge til at leve for.

– Arbejdstiden er 30 timer om ugen, mandag til torsdag kl. 8-14.30, fredag kl. 8-12, men selvom det hedder sig, at der er tale om et springbrædt til at komme ind på det rigtige arbejdsmarked, så snydes folk oven i købet for det normale tilskud fra kommunen på 10,75 kr. i timen oveni bistandshjælpen. Det skyldes efter sigende, at der ikke er tale om “jobtræning”.

Alle bistandsmodtagere i farezonen

– Når alle mødte op, var vi op mod 100 bistandsmodtagere, men det hørte til sjældenhederne. Vi var vel i gennemsnit 25 bistandsmodtagere, der arbejdede med at samle og pakke Bodum-kander. Dertil kom en gruppe, der arbejde med at sætte mærkater mv. på Sanex-hårshampoo og nogle enkelte, der arbejdede enten i træ- eller syværkstedet, men det var de færreste. For at det kan hedde sig, at der er tale om et projekt og ikke slavearbejdsanstalt, er der, på forlangende af kommunen, indrettet en café med computere, hvor de aktiverede i arbejdstiden kan få lov til at søge andet job.

– Det sidste vel for at give udtryk af, at der var tale om slags kursus eller som det hed et springbrædt for at komme ud på det rigtige arbejdsmarked: “Projekt Arbejdsklar”. Mange var ligesom mig unge, som var i gang med en uddannelse og i sommerferien “straksaktiveret” for bistandshjælpen. Der var både indvandrere og danskere og også en hel del ældre bistandsmodtagere. Mange havde været der i månedsvis. Er blevet hængende som gratis arbejdskraft, da de ikke havde fundet noget andet.

Özgür Serin selv er i den heldige situation, at han for nyligt er sluppet ud af aktiveringshelvedet. Af Odense Kommunes aktivering af bistandsmodtagere som gratis arbejdskraft uden faglige rettigheder overhovedet. Han arbejder i dag som “rigtig arbejder”: overenskomstlønnet vikar i en daginstitution i Odense.
Det ændrer imidlertid ikke ved kendsgerningerne. At Odense Kommune igennem udliciteringen af aktiveringen af bistandsmodtagere til private firmaer faktisk udnytter dem som rene slavearbejdere: som gratis arbejdskraft for private arbejdsgivere og løntrykkere uden rettigheder overhovedet.
Em praksis som sprder sig som pest over landet, og er ved at blive gjort lovlig af højreregringen via et nyt indgreb i de gældende overenskomstmæssige forhold på det danske arbejdsmarked til gavn og glæde for arbejdsgiverne.

Netavisen 12. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne