Send Bendt Bendtsen på beskåret bistand

VK-regeringen vil straffe forældre til ‘kriminelle børn’. Der skal skæres i bistanden. Den kunne jo starte med Bendt Bendtsen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er travlt beskæftiget med sin klapjagt på unge, bistandsmodtagere og arbejdsløse. Forleden meddelte han at kontanthjælpen til unge skal beskæres generelt med 40 pct. I går rettede han blikket mod et stort samfundsproblem: Forældrene til ‘kriminelle børn’. De skal straffes økonomisk for deres børns gale streger, har beskæftigelsesministeren fundet ud af.

Det er imidlertid ikke ministerkollegaen og den konservative partiformand Bendt Bendtsen, han er ude efter. Der skal hverken skæres i ministergage, -pension eller -ben. Derimod har Hjort Frederiksen bunden af socialgruppe 5 i kikkerten: De ressourcefattige familier på bistand, hvis børn rodes ind i småkriminalitet. Typisk 2. generations indvandrerbørn.

Disse familier, der lever på eller under eksistensminimum og som må vende hver 25 øre, skal straffes ved at tvinges til at leve væsentligt under eksistensminimum. I Claus Hjort Frederiksens forskruede sind skulle det både være en støtte til familierne og kriminalitetsbekæmpelse.

Da al logik fortæller, at et liv under eksistensminimum indbyder til fattigdomskriminalitet for børn og voksne står forslaget om økonomisk straf i skærende modsætning til de erklærede gode intentioner.
Hjort Frederiksens umenneskelige forslag udpønset i de velnæredes lænestole vil yderligere ødelægge tilværelsen for nogle af samfundets svageste.

Hjort Frederiksen vil gennemføre en lov, der gør det muligt at trække i kontanthjælpen til familier, der bryder aftaler om at forbedre deres børns adfærd.
– Det skal have en sanktion at bryde en kontrakt. Det er uacceptabelt, at disse mennesker oplever, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan man opfører sig moralsk og menneskeligt i det danske samfund, siger den menneskeglade og moralske Claus Hjort Frederiksen, mens han tager ladegreb på elefantbøssen.

En kontrakt kan eksempelvis gå ud på at følge børn i skole og holde dem hjemme om aftenen for at hindre, at de begår kriminalitet.

Det gør man f.eks. i England, hvor den engelske højreregering under Toni Blair har fået gennemført tilsvarende socialgruppe 5-lovgivning – og er begyndt at sætte forældre, der bryder sådanne moralske og menneskelige kontrakter i spjældet.
Så langt vil Hjort Frederiksen ikke gå. Måske det kommer for tæt på ministerkollegerne.

I Helsingør Kommune har man allerede gennemført eksperimenter med at straffe sigøjnere økonomisk, hvis børn ikke dukkede op hver dag i skolen. Erfaringerne var særdeles gode, mente kommunens velnærede vogtere – der imidlertid havde overtrådt loven ved at straffe de skoletrætte børns forældre økonomisk.

De skal nu have hjælp: Loven skal laves om. Socialgruppe 5 bør ikke få børn. Og hvis de får det alligevel skal forældrene straffes økonomisk, hvis de ikke tilpasser sig det humane danske samfund på Hjort Frederiksen og Co.s præmisser. Arbejde skal de i al fald ikke have, mener beskæftigelsesministeren.
Forældre til børn fra socialgruppe 1, der begår alvorlig narkokriminalitet, bør derimod have regeringens, mediernes og det danske folks fulde sympati og støtte.

Se også:
Kontanthjælp for 30 kr. i timen Netavisen 09.09.02

Netavisen 9. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne