Kontanthjælp for 30 kr. i timen

Ungdommen er udset til at udgøre en speciel “lav kaste”
På trods af løfter om det modsatte, støtter beskæftigelsesministeren ideen om, at unge efter 10 måneder på kontanthjælp skal presses ud af systemet ved at reducere bistanden med 40 pct.

Der drives heksejagt på ungdommen. Den i mange år førte politik, har delt ungdommen i mange forskellige grupper, hvis skel nu skal uddybes endnu mere – hvis det står til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.
Efter 10 måneder på kontanthjælp skal de unge dikteres til at leve for mindre end 4.000 kr. om måneden, svarende til omkring 30 kr. i timen for erhvervsaktive.
Der lægges ikke skjul på formålet: De unge skal presses ud af systemet.

Det er jobkonsulenter, der givetvis på bestillingsarbejde, der er fremkommet med forslaget. Således udtaler Karin Friis-Brixen, formand for Landsforeningen af Arbejdsmarkedsmedarbejdere, til Jyllands-Posten:
– Mange unge beslutter sig simpelthen for at tage nogle år på bistand. De finder ud af, at de kan klare sig for pengene, og de lukrerer på bistandssystemet som et sabbatsystem. Derfor opfordrer vi regeringen til at sætte kontanthjælpen ned – eksempelvis til 60 pct. af den normale ydelse, når unge har været i 10 måneder på kontanthjælp. Det vil presse de unge ud af systemet til gavn for dem selv på længere sigt og for samfundet.

Det er ikke jobkonsulenternes opgave at komme med politiske løsningsforslag; men Karin Friis-Brixen føler imod sædvane sig kaldet til at “hjælpe” de unge kontanthjælpsmodtagere:
– Der er for få incitamenter i kontanthjælpssystemet i dag. Der er intet reelt krav om, at man påtager sig et ansvar for at komme ud af systemet, oplyser hun, på trods af at 30.000 unge mellem 18 og 24 år sidste år var tvangsaktiveret til 10,85 kr. i timen samt bistand.

Beskæftigelsesministeren kunne få timer efter signalet fra jobkonsulenternes formand meddele, at han er parat til at “dispensere” fra sit løfte om, at der ikke skal røres ved satserne:
– Hvis vi kan se, at der er lommer i systemet, hvor der mangler økonomiske incitamenter til, at folk kommer ud i ordinært arbejde, er jeg parat til at sætte satserne ned. Det gælder både for de unge og andre grupper, udtaler Claus Hjort Frederiksen.

Forslaget bygger som altid på, at de arbejdsløse ikke gider arbejde; men kendsgerningen er, at de er udstødt af arbejdsmarkedet, fordi der ikke er plads til dem. I dag er knap en million mennesker i den erhvervsaktive alder (svarende til hver fjerde) sat udenfor arbejdsmarkedet.

Ungdommen bliver tilmed straffet økonomisk for denne situation. For unge dagpengemodtagere (18-25 år) gælder at deres dagpenge halveres, når de har været arbejdsløse i et halvt år. Denne ordning gennemførte den socialdemokratisk ledet regering. VK vil udvide den frem til det fyldte 30. år.
Logikken skal nu også gøre sig gældende for unge kontanthjælpsmodtagere.

Se også:
DKU: Fingrene væk fra kontanthjælpen Netavisen 07.09.02

Netavisen 9. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne