Finansloven: en hån mod de svagest stillede

Regeringens stærkt opreklamerede indsats for de svageste stillede i forbindelse med Finanslov 2003 har intet på sig og mødes med skarp kritik fra alle sider – herunder fra regeringens “egne eksperter”, det såkaldte Rådet for Socialt Udstødte.

Det sociale image, som Fogh-regeringen med den nye Finanslov forsøger at give af sig selv (med en hærskare af borgerlige journalister på de store dagblade, radio og tv som velvillige penneførere), har absolut intet på sig. Der er på ingen måde tale om, at erhvervslivet kommer til at bøde bl.a. til fordel for en styrket indsats for de svageste. Øget bistandshjælp i milliardklassen til erhvervslivet er øverst på dagsordenen, mens den øgede indsats for de svageste i samfundet er ren svindel og bedrag.

De lovpriste ekstra bevillinger til de allersvageste på 500 millioner kr. består næsten udelukkende af midler, der i forvejen er afsat i forbindelse den berygtede satspulje. Med andre ord af midler, som er tyvstjålet fra alle folk på overførselsindkomst. De snydes simpelthen for fuld kompensation for pris- og lønudviklingen. En del af kompensationen går ned i statskassen, hvorefter den siddende regering sammen med politikerne på Christiansborg deler dem ud til de “mest trængende”.

I virkeligheden afsættes der kun 50 millioner kroner ekstra til de svageste ud af et statsbudget på ialt 429 millioner kroner, fastslår medlemmer af Rådet for Socialt Udstødte. “De ressourcer, man bruger på at reparere de værste skavanker, er peanuts i forhold til de ressourcer, der er behov for”, påpeger Karl Bach Jensen, medlem af rådet og selv tidligere psykiatrisk patient. “Der skal en helt anderledes indsats til alene for at forbedre forholdene for de psykisk syge”.

Heller ikke et andet medlem af rådet, chefen for Kirkens Korshær, Bjarne Lenau Henriksen, er vildt imponeret over regeringens højt besungne gavmildhed. “Det, som sker overfor de svageste, sker for satspuljepengene. Når regeringen på Finansloven reelt finder 50 millioner kroner til de svageste, så er det – om ikke småpenge – så et udtryk for, at man ikke prioriter det særligt højt.”, mener han: “Ud af et samlet budget på 429 kroner milliarder er 50 millioner promiller”.

Selv hvis der ses bort fra den kommende arbejdsmarkedsreform og de nys indførte stramninger over flygtninge og indvandrere, der skal klare sig på lavere bistandshjælp, at folk på overførselsindkomst rammes hårdt som følge af regeringens politik iøvrigt, gør regeringen tykt grin med de svageste. Alt er med det nye finanslovsudspil ved det gamle.

Se også:

Finanslov 2003 sælges under falsk varebetegnelse Netavisen 30.08.02
Dansk ulandsbistand beskæres yderligere Netavisen 03.09.02

Netavisen 3. september 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne