FredsVagten opretholder stadig sin daglige protest mod krig og terror

Pressemeddelelse 3.juli 2002
FredsVagten ved Christiansborg

Natten mellem 22. og 23. juni blev vores ting fjernet. Det skete i forbindelse med oprydning efter det store eksil-iranske arrangement fredag 21. juni. Det var alle vores skilte og lys der forsvandt – alle vores papirer mm
har vi i behold. Siden har vi været mindre synlige, men ikke opgivet ævred og gået hjem. Vi fastholder stadig vor daglige protest mod krig og terror, nu dags dato på 258.ende dag.

Vi arbejder på at genopruste vores udtryk. Dels ved at finde frem til hvem der har fjernet vores skilte. Således
er vi via forskellige kanaler kommet i kontakt med en nordmand der foranlediger at vi vil blive kontaktet af folk i Sydsverige. Dels ved at lave nye skilte. Men det tager alt sammen noget tid og koster nogen penge.

I den forbindelse skal vi opfordre til at støtte os gennem vores venskabsforening FredsVagtens Venner som har en bankkonto i Merkurbank 8401-1041096 (reg.nr-kontonr.) Medlemskab for 2002 koster 100 kroner.
Foreningens vedtægter kan downloades fra www.fredsvagt.dk

7.juni tegnede Information, i et interview med undertegnede, et noget håbløst og, på visse centrale punkter, i øvrigt usandt billede: Vi er ikke de sidste, men snarere de første, da vi på ingen måde er groet ud af fordums fredsbevægelser, men er startet påny udfra den friske følelse af afsky og afmagt efter 11. sep. og 7. okt. sidste år.

Foruden at stå for freden, står FredsVagten også for en del andre ting; såsom et meget basisdemokratisk eksperiment hvor alle har lige ret og pligt til freden og der derfor ikke er nogen bestyrelse.
Således er undertegnede heller ikke nogen ‘solist’ således som det, desværre atter lidt betydningsdæmpende, blev sat op.

Vi leverer en solid vedvarende indsats, men ikke poppede events som kan ramme mediernes selvsvingstone, og dog beder vi om en smule opmærksomhed. Vi kunne godt bruge noget mere støtte. FREDEN kunne godt
bruge lidt mere opmærksomhed og støtte.

Vi er også ramt af kommunens begrænsninger, idet vi ikke må slå pløkke i stenbroen hvorfor vi ikke kan ha et banner stående så flot som før kommunen opdagede det. Men vi arbejder fortsat på at få det til at fungere, og er nøjsomme.

På det ideologiske plan arbejder vi med at få udarbejdet et bindende grundlag for FredsVagten. Hidtil har grundlaget ligget i 3 meget enkle regler om fred, ild og orden, men der er, efterhånden som følelsen fra 11.sep. og den følgende krig i Afghanistan glider ud af bevidstheden, et stigende behov for at vi manifesterer os. Krigen er ingenlunde forbi.

Bo Richardt
Dagmarvej 5
3060 Espergærde
4913-1887
bojak@bludo.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne