Israel-venner anklager DR for ensidighed

Ifølge de danske pro-israelske “samfundsdebattørere” er dækningen af Mellemøsten-konflikten ikke positiv nok overfor staten Israel. Derfor forlanger de, at DR nedsætter en undersøgelseskommission, der skal afdække TV-Avisens og Radioavisen beskrivelse af konflikten. I håbet om at gennemtvinge en endnu mere pro-israelsk – eller som de påstår fair – dækning af begivenheder.
Den israelske hærs brutale fremfærd i de besatte områder og undertrykkelsen af den palæstinensiske befolkning med alle til rådighed stående midler har ikke kunnet undgå at trænge igennem den ellers såre pro-israelske nyhedsdækning i de borgerlige danske medier. Glimt af, hvad der reelt foregår, er trængt igennem mediefilteret og har påvirket den befolknings holdning i så stort et omfang, at det er faldet danske venner af den zionistiske stat Israel for brystet.
De ønsker en endnu mere enøjet dækning af begivenhederne i Mellemøsten – herunder ikke mindst i Danmarks Radio, som beskyldes for en ensidig dækning til skade for Israel: “Vi ønsker ikke censur, men fairness”, lyder deres begrundelse for en henvendelse, som de har postet til DR. I henvendelsen kræver de, at man nedsætter en kommission, som skal undersøge både TV-Avisens og Radioavisens dækning af Mellemøsten det sidste års tid..
Kommissionen skal undersøge, hvilke ord, der er blevet brugt, og hvilke vinkler, indslagene er lavet efter, og fortælle om, hvilke nyheder, DR ikke har bragt til den danske befolkning, udtaler journalist og historiker Lars Hedegaard. Blandt medunderskriverne på henvendelsen er iøvrigt Bent Melchior, tidligere overrabbiner, Flemming Kofoed Svendsen, tidl. formand for Kristeligt Folkeparti overlæge Henri Goldstein og advokat Finn Schwarz.
At en reel, uvildig undersøgelse af DRs dækning af Mellemøsten-konflikten på ingen måde vil falde ud til deres fordel, tværtimod, er en helt anden sag. Formålet med kravet er at sikre, at den skæve og enøjede dækning af begivenhederne i Mellemøsten i de borgerlige danske medier, og herunder også Danmarks Radio fortsætter og gøres endnu mere massiv. At censuren på nyhederne fra Palæstina og Israel forsvares og udbygges yderligere.
Staten Israel skal fremstilles i et rosenrødt skær uanset hvilke forbrydelser mod menneskeheden den israelske regering begår.

Netavisen 2. juli 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne