Avisbude i omfattende strejke

I fredags gik flere hundrede avisbude af morgenaviser i Storkøbenhavn i strejke. Siden er konflikten blevet skærpet og mere omfattende. Det menes, at distributørerne benytter illegal arbejdskraft, som er aflønnet mellem 30 og 40 kr. i timen. Det blev der tirsdag nat sat en stopper for, da chaufførerne, der bringer aviserne ud til distributørerne, gik i sympatikonflikt. Dermed får 160.000 abonnenter i Storkøbenhavn ikke deres avis.

Strejken handler om at forhindre forringede forhold og frem for alt lønnedgang.
Det er de store bladhuse, Politiken og Berlingske Tidende, der spiller den afgørende rolle i kulissen. For måneder siden valgte de nemlig at opdele Bladkompagniet, som de ejede, i 12 distributører, som alle havde været funktionærer i Bladkompagniet. Med dette kunstgreb mente man at kunne forringe bladbudenes overenskomstforhold, da nye overenskomster skulle indgås.

Det har bladbudene modsat sig, og efter månedsvis af forhandlinger, hvor forligsmanden har været inddraget og udsat konflikten, har budene besluttet sig til at tage kampen op. Branchen er kendt for en hurtig gennemgang af arbejdskraft, da det er natarbejde, som er meget hårdt. Derfor er det ofte unge, som i en midlertidig periode skraber lidt penge sammen inden studier eller til rejser, der påtager sig byrden. Den midlertidige ansættelse betyder også, at organisationsprocenten er meget lav. Alligevel er opslutningen stor, hvilket en demonstration blandt bladbudene bevirkede, at mere end hundrede mødte frem, og næsten 90 pct. af de uorganiserede bladbude deltager i strejken.

Lager & Handelsarbejdernes fagforening i København har opfordret Told og Skat til at gribe ind over for distributørerne, der bruger illegal og underbetalt arbejdskraft til udbringning af aviserne. Udlændingene forsvinder fra distributionslokalerne, hvor de venter på ledige ruter, når politiet dukker op.

De strejkende avisbude gennemførte natten til mandag en demonstration foran nogle af de lokaler, hvor skruebrækker-aviserne bliver distribueret fra, hvor de organiserede avisbude uddelte løbesedler på dansk, engelsk og urdu, med en forklaring af årsagen til budstrejken, og en opfordring til at slutte sig til strejken.

Stadig flere aviser er indenfor det seneste år blevet bragt ud af vognmænd eller rettere sagt: af “falske selvstændige”- enmands-firmaer der udfører lønarbejde. Alt tyder på at vognmændene benytter udenlandsk, underbetalt arbejdskraft. Og det er disse vognmænd, der fra starten af strejken har fungeret som strejkebrydere.

Trods næsten total opslutning fra de ordinære bude er der derfor blevet bragt et anseligt antal aviser ud under strejken. Det er et groft misbrug af udlændinge, der ikke har en chance for at forstå situationen, mener SiD Lager og Handel.

De virkelige skurke er Politiken og Berlingske Tidende, som gennem et sindrigt æskesystem har bundet de såkaldt nye 12 distributører på hænder og fødder med henblik på at gøre avisudbringningen billigere.

Netavisen 18. juni 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne