Trods kommunale nedskæringer: flere offentligt ansatte

De tommelskruer, der sættes på amterne og kommunerne i forbindelse med de årlige økonomiske aftaler/håndfæstninger mellem staten/regeringen, kommunerne og amterne, vil ikke blive slækket ovenpå Danmarks Statistiks seneste opgørelse af antallet af beskæftigede i første kvartal år 2002. Presset på kommuner og amter for at gennemføre nye nedskæringer, herunder fyring af offentligt ansatte, vil blive styrket.

Udviklingen i den samlede beskæftigelse betegnes som stabil, men de samlede tal dækker over et fald i beskæftigelsen især indenfor industrien (1300 færre ansatte siden 4. kvartal år 2001), imens antallet af kommunalt ansatte er steget med godt 1600 i samme periode. Rene “skræmmetal”, der som vil være vand på højreregeringens mølle om at tøjle de kommunale og amtslige udgifter, der efter sigende er ude af kontrol.

Det vil helt givet hedde sig, at tallene “dokumenterer”, at det kommunale og amtslige frådseri og overforbrug fortsætter. På trods af de indgåede økonomiske aftaler. At der må indføres skrappere sanktioner til for at få kommunerne og amterne til at holde igen.

Overskrifter i den borgerlige presse har slået tonen an: at den kommunale jobfest fortsætter trods løfter om budgetbesparelser på en halv milliard kroner. Det er alene kommunerne, som tegner sig for fremgangen i dansk beskæftigelse i årets første tre måneder. Videre påstås det, at der nærmest har været tradition for, at kommunerne og amterne bare er løbet fra de økonomiske aftaler og har overskredet budgetterne.

Samtidig fremføres det, at Den Internationale Valutafond (IMF) i sin nyeste rapport om Danmark netop påpeger dette problem som hovedudfordringen for den økonomiske politik, der føres – og i roses af valutafonden. “Fortsat succes vil dog afhænge stærkt af strukturelle reformer og af bedre kontrol med det offentlige forbrug”, mener valutafonden.
Mens Venstres finanspolitiske ordfører, Kristian Jensen, udbasunerer, at de nye beskæftigelsestal burde få kritikerne af regeringens politik til at stoppe for “klynkeriet og skræmmekampagnen om offentlige fyringer.”

Det er dog lige værd at nævne, at den statslige fyringsbølge først er ved at komme i omdrejninger og derfor endnu ikke har slået igennem på beskæftigelsessituationen, samtidig med at der lagt op til en kommunal fyringsbølge i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2003 i efteråret. Den kommunale nedskæringskniv vil ikke blive svækket, men kun hvæsset yderligere – som en direkte konsekvens af regeringens politik.
Med påstanden om, at vi alle (med kommunerne og amterne i spidsen) har levet over evne. At nu bør og skal frådseriet stoppes. Protester, eller som regeringen kalder det: klynk, eller ej.

At ansættelsen af flere kommunalt ansatte desuden på ingen måde svarer til det skrigende behov, der efterhånden eksisterer i forhold til at løse en række kommunale opgaver på rimelig vis såsom børnepasning, hjemmehjælp, undervisning i skolerne mm., som følge af mange års nedskæringer, samt at arbejdsbyrderne er steget for kommunerne – ja det glemmer regeringen og det borgerlige hylekor helt i forbifarten.
Behovet for nye kommunale nedskæringer og fyringer er der ikke. Tværtimod!

Netavisen 23. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne