Privatisering skal medføre forringede løn- og arbejdsforhold

Endnu et frontalangreb på den danske arbejderklasses rettigheder er ved at blive forberedt. Det er de offentlige ansattes ellers i forvejen stærkt begrænsede muligheder for at hindre forringelser af deres løn- og arbejdsforhold ifm. udlicitering/privatisering, der skal fjernes.

Højreregeringen vil på storkapitalens vegne diktere betingelserne omkring fremtidig udlicitering af offentligt arbejde, så de offentlige ansattes indflydelse bliver nærmest lig nul. Samtlige aftaler og hidtidige paragraffer om offentlige lønmodtagernes rettigheder er fuldstændigt forsvundet fra regeringens seneste udkast til nye regler.

Samtidig skal de offentligt ansattes inddragelse i selve forhandlingerne omkring udliciteringen af deres arbejde begrænses stærkt. Udliciteringen/privatiseringen af offentligt arbejde skal fremover foregå helt efter arbejdsgivernes hoved med alvorlige konsekvenser for de offentligt ansattes løn- og arbejdsforhold til følge. Alt, hvad der ellers var nået til enighed om i forbindelse med tidligere forhandlinger om nye regler, er simpelthen blevet kasseret af den nye regering.

Indtil april måned havde forhandlingerne mellem den tidligere regering og arbejdsgiverne iøvrigt (herunder amter, kommuner, ministerier og erhvervsorganisationer (de private arbejdsgivere)) og fagbevægelsen om vedtagelse af nye regler i forbindelse med udlicitering/privatisering stået stille i et helt år. Forhandlingerne tog sin begyndelse i 1998 og førte til udarbejdelse af 14 udkast, men er nu kulsejlet af højreregeringens ensidige indgreb til fordel for arbejdsgiverne.

De store fagforbund (og Socialdemokratiet, der nu er i opposition), beskylder da også regeringen for at gå arbejdsgivernes ærinde i et ideologisk felttog, som skal gennemtvinge udliciteringen af offentlige opgaver udenom de ansatte, som sandt er, og man frygter nye konfrontationer imellem den mere aktive del af fagbevægelsen og regeringen, som set i forbindelse med kampen mod den nye deltidslov.

Alle forbund – LO, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Det Kommunale Kartel og Akademikernes Centralorganisation – siger nu fra over for deltagelse i det videre udvalgsarbejde. I et fælles høringssvar anklager de regeringen for ensidigt at tilgodese de private leverandørers ønsker – og se stort på medarbejderne.
Hvorom alting er: Regeringen har lagt sig på direkte konfrontationskurs med de offentligt ansatte i bestræbelserne på at sikre storkapitalen bedst mulige betingelser i forbindelse med privatisering af offentligt arbejde. Med tilhørende ødelæggelse af løn- og arbejdsforhold og forringelser af den offentlige service til følge.

Netavisen 22. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne