VÆK MED DELTIDSLOVEN

Udtalelse fra Nørrebrohallen 16. maj 2002

1.300 faglige tillidsrepræsentanter, forsamlet til møde i Nørrebrohallen d. 16. maj 2002 advarer på det kraftigste regeringen og Dansk Folkeparti imod at gennemføre forslaget til lov om deltid.

Loven er et groft indgreb i den enkelte lønmodtagers tryghed imod at blive presset til deltid, og dermed til lønnedgang. Loven gør det lovligt at afskedige lønmodtagere der siger nej til deltid, ganske vist mod en “godtgørelse”.

Den er samtidig et indgreb i den frie forhandlingsret. Loven gør det ulovligt for tillidsrepræsentanter og fagforeninger at forhandle og indgå kollektive aftaler, der kan beskytte de ansatte imod lønnedgang.

Sidst men ikke mindst er det et helt ensidigt indgreb til fordel for arbejdsgiverne. Uden at yde det mindste til gengæld, får de på forhånd få opfyldt deres hedeste drømme om fleksibel arbejdstid fra og med næste overenskomstfornyelse.

Alt tyder på, at Regeringen og Dansk Folkeparti er ligeglade med de advarsler der har lydt fra en samlet fagbevægelse, fra alle arbejderpartier, fra mange arbejdsgivere og fra regeringens egne juridiske eksperter.

Det tager vi som et signal om, at loven er en ideologisk prøvesag for regeringen. Dens vedtagelse skal bane vejen for mange andre lønmodtagerfjendske tiltag. Hvis loven vedtages, får den virkning for de gældende overenskomster ved deres udløb. Det betyder, at vi har knap 2 år til at presse regeringen til at ophæve loven.

Næste skridt med hensyn til at nå det mål, er den store faglige konference d. 7. september 2002 i Århus, indkaldt af LO-Storbyerne og “Fagligt ansvar for en bedre fremtid”. Vi opfordrer alle fagforeninger og arbejdspladser til at slutte op om denne konference.

Hvis det mod forventning ikke lykkes at få fjernet deltidsloven inden overenskomstforhandlingerne i 2004, så vil den tvinge os til at rejse drastiske krav til disse overenskomstforhandlinger, som kan kompensere for lovens skadelige virkninger. Det vil blive krav om lønmæssig kompensation til ansatte, der tvinges på deltid og kraftigt forbedrede opsigelsesvarsler til alle.

Vi vil allerede nu rejse diskussionen i alle fagforbund om spillereglerne på arbejdsmarkedet. Når regeringen ikke vil respektere indgåede aftaler og den frie forhandlingsret, må konfliktretten udvides, så vi kan forsvare os mod politiske indgreb i overenskomsterne. Der må også etableres lokal konfliktret, så vi kan forsvare os imod arbejdsgiverens misbrug af deltidsloven.

Således vedtaget, Nørrebrohallen 16.05.02

Dirigenter:
Bjarne Høpner – Ken Fischer

Netavisen 17. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne