Kommunal og amtslig nedskæringsbølge til efteråret

Der er ingen udsigt til lempelser af i de voldsomme nedskæringer, der er på vej i amter og kommuner. Højreregeringens stærkt opreklamerede skattestop samt de årlige håndfæstninger mellem staten (læs: regeringen), Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening skal resultere i nye omfattende nedskæringer i den offentlige service. Vel at mærke: Uden brok fra kommunernes og amternes side eller fra de egentlige ofre.

Budskabet fra statsminister Anders Fogh Rasmussen er krystalklart, før forhandlinger om en kommende økonomiaftale (økonomisk håndfæstning). Formanden for Kommunernes Landsforening, Ejgil W. Rasmussen, der som statsministeren selv kommer fra partiet Venstre, har forlangt, at regeringen tager et direkte medansvar for de voldsomme nedskæringer, som er på vej i kommunerne og amterne i forbindelse med udarbejdelsen af efterårets budgetter for år 2003. Regeringen bør blåstemple nedskæringerne, der er en direkte konsekvens af regeringens politik. Det vil regeringen ikke.

Ikke helt uventet nægter regeringen ved statsministeren at tage noget ansvar for den førte kommunale politik, skønt der i aller højeste grad er tale om, at regeringen fastlæger rammerne, hvorefter kommunerne og amterne derefter yderst loyalt fører nedskæringerne ud i livet. Det er indtil videre foregået med, i bedste fald, ret så spage protester. Et decideret oprør mod de brutale håndfæstninger har aldrig været på tale, hverken under den tidligere Nyrup-regering eller i dag, hvor den nye højreregering yderligere har strammet tommelskruerne om amterne og kommunerne.

Formanden for KL truer ganske vist med, at man ikke vil indgå nogen ny økonomisk aftale med regeringen medmindre regeringen sikrer kommunerne de økonomisk ressourcer, som er nødvendige for at løse de stadigt flere opgaver, som de pålægges at løse/klare økonomisk på en og samme tid via forringelse af statsrefusion af udgifter m.m. Om intet andet så er tonen mellem regeringen og kommunerne skærpet.

Kommunerne er i denne omgang udover som sædvanligt at skulle holde udgiftsniveauet i ro blevet pålagt nedskæringer på ialt 600 mill. kroner. Resultat: alvorlige forringelser på folkeskolen, daginstitutionsområdet, indenfor ældreforsorgen, osv., osv. Endnu en fyringsbølge af offentligt ansatte i kommuner og amter er på trapperne i forlængelse af den statslige fyringsbølge, og de ansvarlige kommunalpolitikere, som er i fuld sving med at forberede de nye nedskæringsbudgetter, frygter uro (strejker og demonstrationer), når det for alvor går op for folk, hvad der er i vente.

Mens kommunalpolitikerne rundt om i landet vasker hænder og skyder ansvaret for de kommende nedskæringer fra sig og over på regeringen, hævder regeringen på sin side, at hele misæren er kommunernes og amternes egen skyld. Der er blevet bevilget flere penge til kommunerne og amterne, påstås det, bl.a. til afviklingen af ventelister og forbedring af ældreplejen – på trods af, at alle ved, at der, når alt gøres op, er tale om fup og bedrag. De kommunale beklagelser fejes arrogant af bordet som ren klynk. Men, men . . . Alle har de travlt med at løbe for ansvaret for de kommunale og amtslige nedskæringsbudgetter, der venter til efteråret.

Os andre: Vi må styrke kampen imod den nye højreregering og ruste os til kamp imod efterårets nedskæringsbølge, der, de kommunale beklagelser over nedskæringerne eller ej, vil blive særdeles voldsom. Der er, selvom regeringen hævder det modsatte, grund til at rejse en sand proteststorm.

Netavisen 17. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne