Åbent brev til regering og folketing

Lørdag den 11. maj deltog Boykot Israel aktivister i aktiviteter foran en lang række supermarkeder i København og mødtes kl. 1 til manifestation på Stauning Plads. Her blev følgende henvendelse til den danske regering vedtaget:

Den danske regering forsøger at ‘dele sol og vind lige’ i Israel-Palæstina konflikten og støtter via sin ‘neutrale holdning’ reelt konfliktens stærkeste magt, staten Israel. I sidste uge undlod Danmark at stemme for hele udtalelsen fra FN’s generalforsamling der fordømmer Israels voldelige fremfærd i flygtningelejren Jenin; fra dansk side kunne man kun stemme for opfordringen til at gennemføre en undersøgelse af massakren i Jenin. Vi kræver at den danske regering tager afstand fra Israels ulovlige besættelse og grusommer massakrer.

Fra Danmark eksporteres våbendele til F-16 fly til Israel – våben som anvendes af israelsk militær til bombning af palæstinensiske mål.
Eksporten er i strid med EU’s regler som forbyder eksport af våben til lande der overtræder grundlæggende menneskerettigheder og internationale traktater.
Vi kræver at den danske regering stopper alt våbensalg til terrorstaten Israel.

Boykot Israel Kampagnen vil gennem økonomisk, politisk, kulturel og diplomatisk boykot tvinge Israel ud af de besatte områder. Boykot er et nyttigt og nødvendigt middel når internationale regler og FN-resolutioner bliver mødt med foragt – som i tilfældet Israel.

Med det formål at tvinge Israel ud af de besatte områder og få stoppet den israelske statsterror kræver vi at den danske rgering og EU indfører skrappe økonomiske sanktioner mod staten Israel.


Boykot Israel – Israel ud af de besatte områder – NU

Vedtaget på Boykot Israel mødet på Stauning Plads i København.
11. maj 2002

Netavisen 12. maj 2002Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne