Flertal for deltidsforlig

Dansk Folkeparti har sikret regeringen det parlamentariske underlag i angrebene på overenskomsternes deltidsbestemmelser. Fagbevægelsen har varslet aktioner.

Deputationer gør det ikke alene. På trods af, at 75 faglige deputationer havde krævet foretræde for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg for at protestere over regeringens planer om indgreb over for overenskomsternes deltidsbestemmelser, så gennemføres loven med Dansk Folkepartis stemmer.

Deltidsbestemmelserne begrænser inden for visse rammer i dag arbejdsgiverens ret til efter forgodtbefindende til at indføre deltidsarbejde. Med VK-regeringens nye forslag vil stort set alle begrænsninger blive fjernet.

Dansk Folkeparti havde stillet tre betingelser for at kunne stemme ja til den endelige lovtekst.
For det første kræver Dansk Folkeparti (DF), at det ikke er den enkelte ansatte, der skal stå alene med bevisbyrden, når lønmodtageren er fyret, fordi vedkommende ikke ønsker at gå på deltid. Lovteksten fastslår, at det er arbejdsgiverens ret, hvis virksomhedens “tarv ” kræver det, at sætte de ansatte på deltid. DF kræver altså, at arbejdsgiveren skal kunne begrunde beslutningen med, at det sker af hensyn til virksomhedens “tarv”.
For det andet mener DF, at en arbejdsgiver ikke skal kunne ændre en stor del af stillingerne fra fuld tid til deltid.
For det tredje kræver DF, at ansatte skal modtage en godtgørelse, hvis de af arbejdsgiveren fyres mod hensigten i loven.
De tre ‘ufravigelige’ betingelser er alle blevet accepteret af regeringen, der ikke har haft problemer med at give DF sådanne hensigtserklæringer.

De tre nye betingelser ændrer ikke ved det faktum, at arbejdsgiverne fortsat kan diktere lønmodtagere på deltid med henvisning til virksomhedens tarv. Samtidigt er selve loven i sig selv et politisk indgreb i fagbevægelsens forhandlingsret.

Landsdækkende og lokale faglige netværk har da også for måneder siden varslet aktiviteter, hvis regeringen gjorde alvor af sine deltidsplaner. Således forsamledes omkring 25.000 på Christiansborg Slotsplads den 20.marts, samt titusinder over resten af landet, primært i protest over angrebene på deltidsbestemmelserne.
Regeringens hensigtserklæringer til DF har heller ikke ændret formand for LO Hans Jensens eller arbejdsmarkedsordfører for SD Jan Petersens kritik af deltidsloven.

Netavisen 7. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne