De Internationale fredsvagter: Aktionen ved Fødselskirken, Bethlehem

En inside-beretning af Ben Granby, International Solidarity Movement.
Fra Indymedia Jerusalem

De internationale fredsvagters modige aktion i sidste uge, som bragte forsyninger til de belejrede palæstinensere og kirkefolk i Fødselskirken, et af kristendommens helligste steder, betød også at en del fredsvagter sluttede sig til de belejrede. Det havde betydning for at forhindre den israelske udmattelsestaktik i at lykkes – og har måske bidraget til de efterfølgende forhandlinger.
Her er en af deltagernes beretning om aktionen.

Arresterede fredsvagter under aktionen

I små grupper, der bevægede sig hurtigt og stilfærdigt for at sikre overraskelsesmomentet, splittede fredsvagterne – International Solidarity Movement – sig op i mange små hold, som strømmede ind på Fødselspladsen til komplet forvirring for de israelske soldater, der bevogtede området. Mens hovedvejen spærres af en stor pigtrådsafspærring, var en mindre sidevej helt ubevogtet. Mens de var intenst optaget af at gemme sig bag væltede palæstinensiske biler, forventede de israelske soldater og deres Merkava tank, som stod lige i nærheden, ikke, at der blev vendt op og ned på hele deres belejring bagfra.

Planen blev til på et stykke tagpap med et omrids af Fødselstorvet. Gruppen på hen ved 20 diskuterede frem og tilbage om, hvilken fremgangsmåde der ville have bedst udsigt til at lykkes, og hvem der ville være med til det ene eller det andet. De som ikke kunne risikere at blive arresteret med mulig udvisning som konsekvens besluttede sig til at følge med, men holde sig i baggrunden og iagttage tingene. Andre meldte sig frivilligt til at gå ind i kirken, og alle øvrige gav deres hjælp. Holdene sivede ind i Bethlehem, indtog deres positioner og bevægede sig fremad, mens de bad alle de lokale palæstinensere, de mødte, om at forholde sig helt tavse.

Vi kom fra den gamle markedsplads, som har ligget i ruiner siden det israelske angreb begyndte for en måned siden, og opdage, at flere fremgangsmåder lå mere end åbne for os. Holdene blev splittet op i mulige afledningsgrupper og en enkelt på seks personer, som var fast besluttet og forberedt på at komme ind i kirken, og blive der. Som det gik var den israelske reaktion så langsom, at to forskellige grupper nåede ind i kirken før israelerne kunne pågribe dem.

Soldaternes eneste hurtige reaktion var at smide journalister væk, der havde fulgt gruppen frem til Fødselspladsen. På den anden side var et betydeligt antal fredsvagter i stand til at løbe frem og komme ind gennem kirkens hoveddør, før de få israelske soldater som var stationeret på den anden side af torvet kunne fange dem. De som ikke ønskede at komme ind i kirken blev stående – og blev arresteret af de israelske soldater. Grebet af bevægelsens eufori gik en fotograf fra Los Angeles Times også med ind.

Israelerne kunne ikke gøre andet end at skubbe nysgerrige journalister baglæns. En enkelt røggranat blev affyret blot for at dække over borttagningen af de medlemmer af IMS, som var arresteret, og som blev bragt til Bethlehem Fredscenter, hvor de blev tilbageholdt.

Selv de udenlandske journalister var forbløffede. En af dem vendte sig om og bemærkede: ‘Det er jo som en drøm’.

Ben Granby kommer fra Madison, Wisconsin, USA – og befinder sig for tiden i de besatte områder.

Netavisen 7. maj 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne