Kampdag mod krig og højreoffensiv

Arbejdernes internationale kampdag vil overalt i verden blive præget af modstanden mod USA’s og allieredes ‘krig mod terror’ og af solidaritet med Palæstina og mod kapitalens og højrekræfternes offensiv mod de arbejdende. I Danmark vil der også blive sat fokus på kampen mod Fogh-regeringen og mod det EU, som Danmark overtager formandskabet for i andet halvår.

Sådan burde programmet i al fald være – men LO-manifestationerne, som er tæt knyttet til Nyrups socialdemokrati, vil beskærer kraftigt i det. Både Nyrup-regeringen og Fogh-regeringen erklærede sig 100 pct. bag George W. Bushs såkaldte ‘krig mod terror’, der føres som en global krig med skiftende mål for at sikre amerikanske olie- og militærstrategiske interesser – for at befæste amerikansk globalt overherredømme.

Det afghanske folk var det første offer for terrorkrigens brutalitet; Palæstina og det palæstinensiske folk det andet. På de socialdemokratisk styrede 1. maj-arrangementer vil der lyde opfordringer til solidaritet med palæstinenserne og undertiden også til forbrugerboykot af Israel. Men der vil ikke blive taget generel afstand fra den amerikanske terrorkrig; at George W. Bush og Ariel Sharon står skulder ved skulder i krigen mod palæstinenserne og i undertrykkelsen af den palæstinensiske stat vil ikke blive fremhævet. Og at forbrugerboykotten må udvides til en total boykot af Israel – på alle planer – vil ikke blive slået fast dér.

Det er blot et enkelt eksempel på, hvordan klassesamarbejdsmanifestationerne 1. maj forvrænger arbejderklassens krav. På trods af arbejdernes massive modstand mod Den europæiske Union og det udbredte krav om dansk udtræden af hvad der opbygges som en ny imperialisstisk supermagt, vil der lyde stærkt unionsvenlige toner.

Arbejderpartiet Kommunisterne mener, at majdagen skal bruges som et led i at udvikle arbejdernes selvstændige kampplatform for fred og fremgang, imod krig, unionspolitik og højreregeringens og kapitalens offensiv. En platform, der ikke sigter på at bringe Nyrup og Co. tilbage til magten som ‘det mindre onde’, men som rejses uanset hvem, som sidder på ministertaburetterne. Arbejderpartiet Kommunisterne sætter klassekampen: kampen for fred, solidaritet og socialisme i centrum.

Det er budskabet til de titusinder, der deltager i 1. maj-arrangementerne landet over, i LO-arrangementer og de øvrige.
I Fælledparken i København afholder APK 1. maj bag Frimurerlogen ved Blegdamsvej kl. 13-16. Partiets formand Dorte Grenaa vil være hovedtaler. Der vil også være talere fra FredsVagten og repræsentanter for lande, som er udset til mål for den amerikanske terrorkrig, faglige talere og en taler for DKU – det kommunistiske ungdomsforbund.

I Odense indgår APK i det traditionelle Rød 1. maj i Munkemose. Her vil der være flere palæstinensiske talere og fredsaktivisten Ulle Røder, modtager af den alternative nobelfredspris, vil være blandt hovedtalerne. OK2002 og kampen mod Ny Løn sættes i centrum af Anders Bondo Christensen, Sønderborg. For APK taler Fynsformand Henning Påske-Jensen.

I Århus har det reformerede DKP/ML nedlagt Rød 1. maj og tilsluttet sig fællesorganisationens arrangement. APK opfordrer her til at markere en kampplatform inden form rammerne af dette – og arbejde for at genskabe en klassekamps 1.maj fremover.

I øvrige byer landet over opfordres til deltagelse på kampmarkeringer og/eller til at fremme klassekampslinjen indenfor rammen af LO-arrangementerne.

Netavisen 27. april 2002


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne